Viktoras Pranckietis atsakys į Agnės Širinskienės komisijos klausimus
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tre­čia­die­nį at­sa­kys į ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mą at­lie­kan­čios Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos klau­si­mus.

„Seimo pirmininkas planuoja dalyvauti laikinosios komisijos posėdyje, kur pateiks paaiškinimus komisijos nariams dėl posėdžio darbotvarkėje numatytų klausimų“, – BNS patvirtino parlamento vadovo atstovė Karolina Frolovienė.

Komisijai vadovaujanti „valstietė“ Agnė Širinskienė BNS sakė, kad komisijos nariai parlamento vadovą klausinės dėl galimo poveikio Vyriausios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariams.

„Komisijos nariai turės Seimo pirmininkui klausimų, nes tuose įrašuose galimai minimas ir jo kabinetas, norėsime išgirsti atsakymus“, – sakė pirmininkė.

Poveikiu VTEK „valstiečių“ lyderiai kaltina buvusį bendražygį Povilą Urbšį. Jų teigimu, buvęs Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas galėjo nurodyti VTEK nariams iš pareigų atleisti buvusį VTEK Prevencijos skyriaus vedėją Mindaugą Siaurį.

Šioje istorijoje figūruoja ir Seimo pirmininkas V. Pranckietis, rengęs pasitarimą dėl situacijos VTEK.

VTEK klausimą į galimos politinės korupcijos tyrimą atliekančios laikinosios komisijos darbotvarkę įtraukę „valstiečiai“ yra paviešinę slapta įrašytą pokalbį tarp trijų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narių ir tuometinio komisijos Prevencijos skyriaus vedėjo M. Siaurio dėl pastarojo atleidimo iš darbo.

Įraše M. Siaurys raginamas savo noru išeiti iš darbo, sakoma, jog to nepadaręs bus atleidžiamas, esą jo atleidimo pageidauja kai kurie Seimo nariai.