Verdiktas „valstiečiams“ dėl tautinių kostiumų – kitą savaitę
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) dar­bo gru­pė ki­tą sa­vai­tę ža­da pa­teik­ti iš­va­das, ar tau­ti­nius kos­tiu­mus vai­kams da­li­ję „vals­tie­čiai“ ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, an­tra­die­nį pra­ne­šė dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

Darbo grupei vadovavusi komisijos narė Svetlana Misevičienė sakė, kad tyrimas užsitęsė dėl labai didelės apimties, fondo „Švieskime vaikus“ nenoro bendradarbiauti, nebuvo ir komisijos narių entuziazmo imtis šio tyrimo.

Anot laikraščio, VRK aiškinosi, ar nebuvo pažeistas Politinių partijų finansavimo įstatymas, kai už Ramūnui Karbauskiui priklausančių įmonių pinigus dizainerio Juozo Statkevičiaus pasiūtus tautinius kostiumus vaikų darželiams dalijo valstiečių atstovai.

VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė galimų pažeidimų ir sankcijų nekomentavo. „Aš nežinau, kokios šiuo atveju bus išvados: ar bus pripažinti pažeidimai. Jeigu bus – tai kokie? Ar reklama, ar papirkimas, ar neteisėtas finansavimas?“, – sakė ji.