Vėl atversta Kęstučio Pūko seksualinio priekabiavimo byla
Ape­lia­ci­nia­me teis­me ket­vir­ta­die­nį at­vers­ta bu­vu­sio Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo by­la, BNS in­for­ma­vo teis­mo at­sto­vė Vil­ma Bu­dė­nie­nė. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas šių me­tų ko­vą K. Pū­ką iš­tei­si­no. Teis­mas ne­įž­vel­gė nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių. Ta­da pro­ku­ra­tū­ra pra­šė kal­ti­na­ma­jam skir­ti 1,8 tūkst. eu­rų.

Nuosprendį apskundė prokurorė Agnė Stankevičiūtė.

„Manau, kad visgi buvo siekis seksualiai bendrauti ar pasitenkinti“, – ketvirtadienį BNS sakė prokurorė A. Stankevičiutė.

Taip pat skundu prašoma pripažinti nukentėjusiųjų priklausomumą nuo K. Pūko, nes jos bandė darbintis pas parlamentarą.

Anot prokurorės, tik nuo Seimo nario priklauso ar asmuo bus priimtas į darbą, dėl to priimamo į darbą asmens ir Seimo nario pareigos yra akivaizdžiai nelygios ir sukelia priklausomumą.

Pats K. Pūkas savo kaltės toliau nepripažįsta.

„Byloje nėra jokių kaltės įrodymų“, – ketvirtadienį BNS sakė eksparlamentaras.

Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad K. Pūkas siekė susirasti tokią darbuotoją, kuri už Seimo nario atlyginimą rūpintųsi ir privačiu jo gyvenimu, pirktų jam reikalingus daiktus, maistą, tvarkytų jo būstą.

Tačiau, anot teismo, aplinkybė, jog ateityje jų santykiai būtų galėję peraugti į konkretaus seksualinio bendravimo siekį, yra tik prielaida.

Byla Apeliaciniame teisme nagrinėjama uždaruose posėdžiuose.

Ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio priekabiavimo pradėtas 2017 metų kovo mėnesį. Jį atliekant nustatyta, kad būdamas Seimo nariu K. Pūkas kelis mėnesius galėjo priekabiauti prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomų moterų.

K. Pūkas iš Seimo atsistatydino 2018 metų sausį prieš pat balsavimą dėl jo mandato panaikinimo. Konstitucinis Teismas paskelbė, kad jis pažeidė Konstituciją priekabiaudamas prie padėjėjų ir jomis pretendavusių tapti merginų.