Valstybės apdovanojimai – NATO sekretoriui ir Lietuvos teisėsaugininkams
Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga pre­zi­den­tė be­veik ke­tu­rioms de­šim­tims Lie­tu­vos ir už­sie­nio pi­lie­čių sky­rė or­di­nų ir me­da­lių.

Aukščiausias valstybės apdovanojimas – Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius – skirtas NATO generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi apdovanotas apaštališkasis nuncijus Lietuvoje Pedras Lopezas Quintana. Apdovanojimas jam skirtas už Šventojo Sosto ir Lietuvos santykių puoselėjimą.

Tarp valstybės apdovanojimą gavusių Lietuvos piliečių – nemažai teisėsaugos pareigūnų.

Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, policijos generalinis komisaras Linas Pernavas – Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento vadovas Remigijus Baltrėnas – Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, Muitinės kriminalinės direktoriaus pavaduotojas Vitalijus Sarapinas, šios tarnybos pareigūnas Laimis Jankus ir Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojas Audrius Bereišis – Gedimino ordino medaliais.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius skirtas Nacionalinio simfoninio orkestro vyriausiajam dirigentui ir meno vadovui Modestui Pitrėnui, fotografui Mariui Jovaišai.

Pernai partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų užkasimo vietą nustatęs istorikas Darius Indrišonis įvertintas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Už drąsą, sumanumą ir ryžtą gelbstint žūvančius žmones, nepaisant pavojaus savo gyvybei Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių prezidentė įteikė Kauno miesto gyventojui Egidijui Staniuliui, išgelbėjusiam ežere skendusią moterį, ir Lietuvos kariuomenės Karo policijos štabo kovinio rengimo vyresniajam specialistui, štabo seržantui Nerijui Bubelevičiui, išgelbėjusiam skendusį vyrą.