Valdžios dėl krizės sumažintų pensijų ir išmokų skola – 200 mln. eurų
Kiek dau­giau nei 200 mln. eu­rų – tiek sie­kia vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai ša­lies gy­ven­to­jams, ku­riems dėl kri­zės bu­vo su­ma­žin­tos ir iki šiol ne­kom­pen­suo­tos įvai­rios pen­si­jos ir so­cia­li­nės iš­mo­kos. 

„Bendri įsipareigojimai yra virš 200 mln. eurų dar likę“, – šią savaitę Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete pranešė Finansų ministerijos Fiskalinės priežiūros skyriaus vedėja Eglė Radzevičienė.

Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorės Daivos Kamarauskienės teigimu, šiemet įvairių pensijų kompensacijų mokėjimas bus baigtas.

„Sumažintų senatvės ir valstybinių pensijų kompensacijos jau bus išmokėtos“, – BNS informavo ji.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis BNS sakė, kad Konstitucinis Teismas nėra valstybės įpareigojęs grąžinti visas sumažintas valstybines pensijas, tačiau, pasak jo, „yra moralu grąžinti“.

Nekompensuotų valstybinių pensijų suma yra 57,6 mln. eurų: pareigūnams ir kariams reikėtų rasti 29,4 mln. eurų, nukentėjusiems asmenims – 19,2 mln. eurų, pirmo ir antro laipsnio valstybinių pensijų gavėjams – 5,9 mln. eurų, mokslininkams – 2,7 mln. eurų, teisėjams – 0,4 mln. eurų.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė BNS informavo, kad daugiausia negrąžintų lėšų – 105 mln. eurų – yra neišmokėtos slaugos ir priežiūros kompensacijos.

Įvairioms „Sodros“ išmokoms (ligos ir profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės pašalpoms, kompensacijoms dėl nelaimingų atsitikimų darbe, nedarbo draudimo išmokoms, trumpalaikėms išmokoms pareigūnams ir kariams) kompensuoti reikia 41 mln. eurų.

Nekompensuotų socialinio draudimo pensijų suma siekia 16,2 mln. eurų: našlių ir našlaičių pensijoms grąžinti reikia 9,5 mln. eurų, kompensacijoms už ypatingas darbo sąlygas – 6,3 mln. eurų, už ištarnautą laiką – 0,23 mln. eurų, maitintojo netekimo – 0,2 mln. eurų.

Be to, kompensuoti reikia 1,5 mln. eurų rentų: signatarų – 600 tūkst. eurų, sportininkų – 900 tūkst. eurų ir prezidento – 40 tūkst. eurų. Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams reikia grąžinti dar 800 tūkst. eurų.

Finansų ministras Vilius Šapoka Seimo narius yra patikinęs, kad dėl krizės gyventojų prarastos pajamos galėtų būti kompensuojamos nebent ateityje, nes dabar, pasak jo, šiam tikslui skirti biudžeto išlaidų kol kas neleidžia fiskalinės drausmės įstatymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2014–2017 metais grąžinta 278,9 mln. eurų dėl krizės sumažintų įvairių pensijų ir socialinių išmokų: 160 mln. eurų senatvės ir netekto darbingumo pensijų, 118,9 mln. eurų pensijų, kai jų gavėjai kartu ir dirbo.

Pasak D. Kamarauskienės, senatvės ir valstybinių pensijų kompensacijoms 2014–2018 metais buvo numatyta 286,5 mln. eurų.

Asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintam darbo užmokesčiui kompensuoti 2016–2020 metais suplanuota 77,204 mln. eurų.

2019 ir 2020 metais tam numatyta po 19,598 mln. eurų. 2020-ieji metai bus paskutiniai kompensacijų dėl sumažintų atlyginimų grąžinimo metai.