Valdui Adamkui skirtas Komunizmo aukų atminimo fondo apdovanojimas
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se įsi­kū­ru­sio Ko­mu­niz­mo au­kų at­mi­ni­mo fon­do at­sto­vai šią sa­vai­tę įteiks ap­do­va­no­ji­mą ka­den­ci­ją bai­gu­siam pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui.

JAV prezidentų vardu pavadinto Trumano-Reagano Laisvės medaliu taip pat bus apdovanota europarlamentarė iš Latvijos Sandra Kalnietė ir Estijos atstovas Europos Parlamente, Nacionalinės nepriklausomybės partijos įkūrėjas Tunne Kelamas, pranešė fondas.

Ši JAV kongreso įsteigta organizacija kasmet įteikia tokius apdovanojimus institucijoms ir žmonėms, įsipareigojusiems laisvei ir demokratijai bei kovojusiais su komunizmu, kitomis tironijos formomis.

„Komunizmas buvo įveiktas ir įsivyravo demokratija. Šiandien nebekalbame apie komunizmą kaip apie egzistuojančią alternatyvą, – fondo pranešime cituojamas V. Adamkus. – Šiame kontekste turiu pareikšti nuoširdų dėkingumą darbui, kurį dirba Komunizmo aukų atminimo fondas.“

Šis fondas įkurtas 1993 metais.

V. Adamkus sovietų okupacijos metus praleido Jungtinėse Valstijose. Ten jis ėjo aukštas pareigas JAV federalinėje Aplinkos apsaugos agentūroje ir aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje, vadovavo visuomeninei organizacijai „Santara-Šviesa“.

Lietuvos prezidento pareigas jis ėjo 1998 – 2003 ir 2004 – 2009 metais.