Valdininkai nori mokytis po Ispanijos saule
Tau­ra­gės aps­kri­ties, Ši­la­lės, Tau­ra­gės, Jur­bar­ko ir Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų va­do­vai bei jų pa­val­di­niai krau­na­si la­ga­mi­nus ir dar šį mė­ne­sį vyks į sau­lė­tą­ją Is­pa­ni­ją.

Keliauninkai tikina vykstantys ne poilsiauti, o mokytis, kaip merijose būtų galima įdiegti arba patobulinti jau veikiančias lankytojų aptarnavimo vieno langelio principo sistemas. Tačiau jų oponentai neabejoja, kad mokymosi vieta Pietų Europoje pasirinkta neatsitiktinai – Ispanijoje vis dar karaliauja maloni vasara.

Traukia svetur

Kelionė į Ispaniją semtis patirties diegiant vieno langelio lankytojų aptarnavimo principą yra Pagėgių savivaldybės parengto ir Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ viena sudėtinių dalių. Bendra šio projekto vertė – beveik 1 mln. eurų, o pirmojo etapo – 510 tūkst. eurų. Didžioji dalis šių lėšų – ES parama, regiono savivaldybėms tenka prisidėti 76,5 tūkst. eurų. Planuojama, kad kelionė į Ispaniją Tauragės apskrities savivaldybių administracijų vadovams bei jų pavaldiniams kainuos apie 45 tūkst. eurų. Į šią kainą įskaičiuota ne tik skrydžiai lėktuvu, bet ir apgyvendinimo, maitinimo, kitokios išlaidos.

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė „Lietuvos žinioms“ teigė kol kas dar negalinti tiksliai pasakyti, kada delegacija išvyks į Ispaniją. Kol kas ji dar nežino ir kokiose Ispanijos savivaldybėse vyks užsiėmimai. Tai priklausys nuo paskutinėmis rugpjūčio dienomis skelbto kelionės organizavimo konkurso rezultatų. Konkurso vokai buvo atplėšti praėjusios savaitės pabaigoje. „Tačiau dar nežinau tikslių datų. Norėtume, kad mokymai vyktų rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje“, – neslėpė Pagėgių merijos valdininkė.

Ji tikino, kad tokie mokymai labai reikalingi, nes Pagėgių savivaldybės administracijoje norima įdiegti lankytojų aptarnavimo vieno langelio principą. Kitos savivaldybės, pavyzdžiui, Jurbarko, kur tokiu principu lankytojai aptarnaujami jau ne vienus metus, sistemą nori tobulinti.

Kairė nežino, ką daro dešinė

Dėl tokių mokymų reikalingumo apsisprendė ir kitų Tauragės apskrities savivaldybių administracijų direktoriai, Bendrųjų bei investicijomis besirūpinančių skyrių vedėjai. „Mokymai yra tik maža dalelytė to, ką numatoma atlikti“, – tikino Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė.

Pasak jos, buvo aptariamos ir galimybės semtis patirties aptarnaujant lankytojus vieno langelio principu Skandinavijos šalyse, tačiau ekspertai esą pasiūlė keliauti mokytis į Ispaniją. O valdininkai su tuo sutiko.

Į kelionę besirengiantys Pagėgių savivaldybės valdininkai tikino, kad jiems bus įdomu sužinoti, kaip kitų šalių savivaldybėse yra aptarnaujami lankytojai, kaip dokumentai keliauja įdiegus vieno langelio principą. Tačiau „Lietuvos žinių“ kalbintas Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis neslėpė abejonių, ar yra prasmė Pagėgiuose įgyvendinti tokį principą .“Nepritariu tokiems mokymams užsienyje. Tačiau tai – savivaldybės administracijos reikalas. Beje, įdiegti vieno langelio principą čia būtų sudėtinga – merija įsikūrusi trijuose pastatuose. Be to, ne itin daug turime lankytojų, kad reikėtų tokių pertvarkų – kiekvieną atėjusį asmenį iš karto priimame“, – pasakojo V. Komskis.

Mokytis reikia, bet...

Abejonių, ar tokiems mokymams pasirinkta tikrai tinkama vieta, neslėpė ir Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis. Nors, jo manymu, mokytis šio rajono savivaldybės administracijos vadovams reikėtų. „Norime, kad savivaldybės administracijoje vieno langelio sistema funkcionuotų visu 100 proc., – tikino S. Mičiulis.

Pasak jo, numatoma pertvarkyti administracinio pastato pirmą aukštą, kuriame bus įrengtas priimamasis. Jame bus kabinetai dokumentus priimantiems administracijos darbuotojams, taip pat laukiamasis. Į kitus administracinio pastato aukštus lankytojai galės patekti tik lydimi administracijos darbuotojų. Beje, bus sudarytos sąlygos priimti neįgaliuosius – tam baigiamas įrengti modernus liftas, kuriuo neįgalieji, lydimi administracijos atstovų, galės pasiekti bet kuriame pastato aukšte esančius valdininkų kabinetus. „Tikimės, kad pertvarka bus baigta iki šių metų pabaigos. Tai leis kur kas geriau organizuoti administracijos darbą“, – „Lietuvos žinioms“ aiškino Tauragės rajono meras.

Į užsienį vykti nėra reikalo

Valstybės tarnybos departamento (VTD) direktoriaus pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius sakė esąs nustebintas Tauragės regiono savivaldybių valdininkų kelionės į Ispaniją semtis patirties. „Kodėl reikia važiuoti mokytis į Ispaniją, jei tokių žinių galima gauti ir čia, Lietuvoje?“ – retoriškai klausė jis.

VTD duomenimis, pernai valdininkai mokymuose, susijusiuose su valstybės tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams, gebėjimų tobulinimu, dalyvavo 1978 kartus. Ir kiekvieno valdininko įvadinio mokymo metu, ir privalomo įstaigų vadovų mokymo metu tenka išklausyti temą „Asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo vieno langelio principu organizavimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose“.

Šiuo metu yra registruotos penkios valstybės tarnautojų mokymo programos. „Lietuvoje tikrai yra galimybių tobulinti kvalifikaciją, susijusią su vieno langelio principo diegimu. Valdininkų mokymą valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose organizuoja ir už jį atsako į pareigas priimantys asmenys. Jie turi užtikrinti, kad piniginiai ištekliai būtų naudojami efektyviai“, – pabrėžė VTD direktoriaus pavaduotojas.