Valdemaras Tomaševskis neslepia: svarstau galimybę dalyvauti prezidento rinkimuose
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) ly­de­ris, eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis LRT.lt pa­tvir­ti­no svars­tan­tis ga­li­my­bę 2019 m. da­ly­vau­ti pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.  

„Aš jau svarstau tokią galimybę, nes yra toks pasiūlymas, raginimai. Tuo labiau, kad tai nėra kažkokia naujovė ir tarp mūsų, ir man asmeniškai. Aš jau du kartus dalyvavau prezidento rinkimuose ir rezultatai buvo neblogi“, – penktadienį LRT.lt sakė V. Tomaševskis.

LLRA-KŠS vadovas V. Tomaševskis prezidento rinkimuose dalyvavo 2009 (užėmė ketvirtą vietą) ir 2014 m. (užėmė penktą vietą).