Valdantieji rado naują referendumo formulę
Pre­zi­den­tei ve­ta­vus pa­tai­sas, siū­lan­čias ge­ro­kai nu­leis­ti re­fe­ren­du­mo kar­te­lę bal­suo­jant dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir Sei­mui su tuo su­ti­kus, val­dan­tie­ji ne­sė­di su­dė­ję ran­kų. Par­eng­tos nau­jos Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo ko­rek­ci­jos, ku­rio­mis ke­ti­na­ma įtei­sin­ti ne vie­no, o vi­sų bū­si­mų re­fe­ren­du­mų že­mes­nę kar­te­lę.

Kaip LŽ portalui sakė vienas naujų Referendumo pataisų autorių socialdarbietis Juozas Bernatonis, siūloma kitokia Konstitucijos I, išskyrus 1 straipsnį, ir XIV skirsnių keitimo tvarka. Referendumas būtų laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo daugiau kaip pusė rinkėjų, o teigiamas sprendimas priimamas ne mažiau dviejų penktadalių balsais.

„Konstitucijai tai tikrai neprieštarauja, nes įstatymas keičiama ne dėl vieno referendumo, ne dėl vieno straipsnio, o siūlome keisti bendrą tvarką“, – aiškino J. Bernatonis. Kadangi teigiamai pasisakyti turinčių balsuotojų procentas turės būti pakankamai aukštas – 40, kartu, jo akimis, atmetami bet kokie argumentai dėl neatitikimo Konstitucijai.

Prisiminsime, kad prezidentės vetuotas ankstesnis Seimo siūlymas numatė kartelę sumažinti tik vienam referendumui – dėl dvigubos pilietybės ribų išplėtimo. Referendumo rezultatas būtų teigiamas, jei iš atvykusių balsuoti daugiau nei 50 proc. rinkėjų trečdalis būtų pasisakę už dvigubą pilietybę. Prezidentė tokį siūlymą vetavo kaip prieštaraujantį Konstitucijai.

J. Bernatonio teigimu, Lietuvoje referendumai neįvyksta dėl per „nenormaliai griežtos balsavimo formulės“.

„Galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti, kiek valstybių turi tokią formulę. Visur skatinamas žmonių aktyvumas, o pas mus laimi pasyvas“, – pastebėjo Seimo narys.

Be to, anot jo, Lietuvoje nėra 2,5 mln. rinkėjų, kurie yra įrašyti į rinkimų sąrašą, sudarytą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Tie, kurie nedeklaravo išvykimo į užsienį, balsuoti paprasčiausiai neateina. „Todėl reikia sekti kitų valstybių pavyzdžiu ir ieškoti naujų formulių“, – įsitikinęs J. Bernatonis.

Jei referendumas dėl dvigubos pilietybės bus rengiamas pagal seną tvarką, teigiamo rezultato tikėtis bus sunku, žmonės liks nusivylę. J. Bernatonis tikisi, kad Seimas parems naująsias pataisas. O kas būtų visai ramu, po priėmimo ketinama kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Šiuo metu visam Konstitucijos I skirsniui galioja didesni apsaugos reikalavimai – pakeitimams priimti būtina, kad už juos referendume balsuotų daugiau kaip pusė piliečių, turinčių balso teisę.