Valdantieji prezidentės žodį žada ignoruoti
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­žlug­dė Sei­mo na­rius su­prie­ši­nu­sius val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ pla­nus kar­tu su gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mu su­re­gu­liuo­ti ir koa­li­ci­jos par­tne­rių „so­cial­dar­bie­čių“ ki­še­nės rei­ka­lus. Ta­čiau koa­li­ci­jos at­sto­vai nu­si­leis­ti ne­ke­ti­na – ša­lies va­do­vės ve­to pa­gra­si­no at­mes­ti.

D. Grybauskaitė vakar vetavo politinių partijų finansavimo tvarką keičiančias įstatymo pataisas, taip pat biudžeto korekcijas, leidžiančias Vyriausybei skolintis lėšų rinkimuose nedalyvavusioms parlamentinėms partijoms finansuoti. Jei naujovės būtų įteisintos, nuo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pernai atskilę „socialdarbiečiai“ (LSDDP) dar šiemet būtų gavę maždaug 200 tūkst. eurų valstybės dotaciją.

Kad Dalios Grybauskaitės veto būtų atmestas, reikia, jog už tai balsuotų ne mažiau nei 71 Seimo narys.

Seimui grąžindama projektus prezidentė pritarė, kad rinkimuose nedalyvavusios, bet atstovų Seime turinčios partijos turi teisę gauti finansavimą. Tačiau pabrėžė, kad tai turi būti daroma ne skolinantis, o numatant lėšų joms kitų metų biudžete. Be to, D. Grybauskaitė mano, kad visos įstatymų naujovės turėtų įsigalioti ne nuo jų pasirašymo, kaip norėjo valdantieji, o nuo 2019 metų.

Seimo opozicija minėtus valdančiųjų planus vadino atvira politine korupcija. Kad šalies vadovės veto būtų atmestas, reikia, jog už tai balsuotų ne mažiau nei 71 Seimo narys.

Vengia atsakomybės

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis ir frakcijos Seime seniūnas Ramūnas Karbauskis vakar pareiškė net neabejojąs, kad prezidentės veto bus mėginama atmesti. Jis stebėjosi, kad šalies vadovė atmetė naują partijų finansavimo modelį, nors anksčiau jį palaikė. „Mes negalime priklausyti nuo prezidentės norų pasikeitimo. Vieną dieną ji sako viena, o kitą dieną vetuoja tai, ką siūlė pati“, – BNS teigė R. Karbauskis. Pasak jo, D. Grybauskaitė palaikė idėją, kad parlamentinės partijos gautų valstybės dotaciją, tik nesutiko, jog dotacija LSDDP būtų skirta LSDP sąskaita. Tokių ketinimų galiausiai esą ir buvo atsisakyta.

LVŽS lyderis tvirtino, kad visos biudžeto pataisos Seime svarstomos bendrai, todėl atskirų projektų dėl gynybos finansavimo ir dotacijos LSDDP negalėjo būti. „Opozicija puikiai supranta, kad nors ir galima pateikti du projektus, komitetuose jie bus sujungti į vieną“, – sakė R. Karbauskis. Jo požiūriu, vetuodama pataisas šalies vadovė „vengė prisiimti atsakomybę“. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis prisipažino numatęs, kad prezidentė įstatymus vetuos, nes biudžeto pataisa dėl galimybės skolintis LSDDP dotacijai buvo sujungta su papildomu finansavimu gynybai. Jis vakar sakė norintis geriau išstudijuoti šalies vadovės pasiūlymus. „Turėsiu dar įsigilinti ir nuspręsti, ar tai teisingas, ar neteisingas kelias. Bet partijos turi būti finansuojamos skaidriai. Ieškokime gero kelio“, – ragino V. Pranckietis.

Užteks balsų atmesti

LSDDP pirmininkas Gediminas Kirkilas taip pat mano, kad Seimas atmes prezidentės veto. Pasak jo, jei užteko balsų priimti pataisas, užteks ir atmesti. G. Kirkilas sakė nesistebintis prezidentės sprendimu, nes ji visada buvusi „arčiau dešiniųjų partijų“. Kaip ir R. Karbauskis, jis tikino, kad minėtos pataisos buvo priimtos atsižvelgus į D. Grybauskaitės pasiūlymą.

Teigiamai prezidentės veto sakė vertinantis LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas. „Suprantu, kad valdantieji yra pajėgūs atmesti veto, tačiau prezidentė savo sprendimu parodė, jog Konstituciją reikia gerbti. O kepti įstatymus, naudingus tik sau, yra neteisinga šalies žmonių atžvilgiu“, – „Lietuvos žinioms“ tvirtino politikas.

D. Grybauskaitės veto džiugiai pasveikino ir Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas. Jo akimis, kaip tikra lyderė prezidentė „neleido spjauti mūsų šalies žmonėms į veidą, pasisavinant visos valstybės biudžeto pinigus, kurie gali būti panaudoti kur kas naudingiau nei finansuoti perbėgėlių partijai“. Kaip žinoma, LSDDP gretas papildė nemažas būrys „darbiečių“.

Išgyvena pasitikėjimo krizę

D. Grybauskaitė, nepritarusi biudžeto pataisoms, sujungusioms galimybę skolintis tiek gynybos biudžetui didinti, tiek LSDDP dotacijai, teigė, kad gynybos poreikiai negali tapti partijų finansavimo įkaitu. Grąžindama tobulinti Politinių partijų įstatymo pataisas dėl rinkimuose nedalyvavusių parlamentinių partijų veiklos finansavimo prezidentė pasiūlė tris saugiklius, kurie neleistų piktnaudžiauti dotacijomis. Tokios dotacijos būtų mokamos tik iki artimiausių Seimo rinkimų, kol partija įgautų galimybę pretenduoti į įprastą biudžetinį finansavimą. Taip pat siūloma nutraukti dotacijos mokėjimą partijai, jei ji susijungtų su kita valstybės finansuojama partija, gaunančia dotaciją, apskaičiuojamą pagal rinkėjų balsus. Be kita ko, D. Grybauskaitė pasiūlė, kad partijoms už šiurkščius pažeidimus praradus dotaciją, valstybės finansavimo negautų ir jų pagrindu atsiradę nauji politiniai dariniai.

Šalies vadovės teigimu, politinė sistema išgyvena pasitikėjimo krizę, partijomis pasitiki tik 6 žmonės iš 100, o pateiktas finansavimo modelis dar labiau mažina kokybės standartus partijoms ir sukuria prielaidas neatsakingai švaistyti valstybės biudžeto lėšas. Prezidentė siūlė likti prie esamo finansavimo modelio, kai partijų finansavimą lemia rinkėjų balsai.