Valdantieji mobilizavosi: ištraukė Saulių Skvernelį
Val­dan­čių­jų bal­sais Sei­mas an­tra­die­nį at­me­tė opo­zi­ci­jos ini­ci­juo­tą re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, kal­ti­nan­tį prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį žo­džio lais­vės var­žy­mu dėl iš­trin­to Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo įra­šo.

Rezoliucijos projektą Seimas svarstė opozicijos sušauktame nenumatytame posėdyje – dėl projekto daugiausiai kalbėjo opozicijos atstovai, o valdantieji mobilizavosi balsavimui.

Už projektą balsavo 43 Seimo nariai iš opozicijos, 63 valdančiųjų parlamentarai buvo už atmetimą.

Rezoliucijos projektu siūlyta konstatuoti, kad premjeras sąmoningai galėjo pažeisti Konstitucijos nuostatas dėl žodžio laisvės ir teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų.

„Tokiais veiksmais premjeras sąmoningai siaurina demokratijos ir žodžio laisvės bei teisės į informaciją erdvę, o tai galimai prieštarauja premjero priesaikoje duotam įsipareigojimui „sąžiningai tarnauti demokratijai“, – teigta rezoliucijos projekte.

Jį pristatęs socialdemokratas Juozas Olekas teigė, kad valdantieji ėmėsi žingsnių riboti žodžio laisvę ir „neleidimas susipažinti su Vyriausybės pasitarimo stenograma yra vienas iš tų ryškesnių ženklų“.

„Dar daugiau, painiojimasis, netiesos sakymas, įžeidinėjimas tų, kurie nori atskleisti tiesą, leisti Lietuvos žmonėms susipažinti su tikrąja informacija, yra kitas bruožas, kurį mes stebime čia Seime“, – kalbėjo J. Olekas.

Jo teigimu, žodžio laisvės pažeidimai „primena cenzūros laikus“.

Rezoliucijos projektą dėl premjero Seimas nagrinėjo be paties Vyriausybės vadovo.

S. Skvernelis antradienio rytą feisbuke paskelbė posėdyje nedalyvausiantis dėl anksčiau suplanuotų renginių ir teigė, kad opozicijos yra veliamas į „tuščias, beprasmes politines intrigas“. Jas politikas sieja su artėjančiais rinkimais.

„Tiems, kurie kalba apie tariamą žodžio laisvės varžymą, galiu tik priminti, kad Vyriausybė nemokamai ir teisėtai suteikė Registrų centro duomenis žurnalistams. (...) Daliai žiniasklaidos, akivaizdu, tai jau nerūpi ir bet koks Vyriausybės sprendimas bus sutiktas kritikos lavina. Visgi nemaža dalis visuomenės, esu tikras, jaučia teigiamus pokyčius ir nori, kad jie tęstųsi. Tikiu, kad šių žmonių lūkesčiai ir nuomonė bus gerbiami, o žurnalistai išsaugos objektyvumą“, – rašė premjeras.

Opozicija premjerą aštriai kritikuoja dėl ištrinto Vyriausybė pasitarimo įrašo, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl nemokamo registrų duomenų teikimo žurnalistams.

Pataisos, kurios žurnalistams būtų sudariusios galimybę neatlygintinai naudotis registrų duomenimis, Vyriausybės pasitarime svarstytos spalio 3 dieną. Tuomet atidėjus sprendimą, žurnalistai pareikalavo pateikti pasitarimo garso įrašą, bet Vyriausybėje jis buvo sunaikintas.