Vaiko teisių apsaugos pataisų priimti neskubama
Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos pa­kei­ti­mų Sei­me ne­bus sku­ba­ma pri­im­ti, tai bus da­ro­ma ko­vą, pra­si­dė­jus pa­va­sa­rio se­si­jai, tei­gia val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Kadangi apimtis didžiulė, mes tarėmės su visomis organizacijomis, suinteresuotomis grupėmis, kad neskubėtume jo priimti dabar, ketvirtadienį, o kokią kovo 12 dieną, kai prasidės Seimo posėdžiai, kad visi turėtų galimybę dar kartą įsigilinti ir nepadaryti kokios nors klaidos per skubėjimą“, – antradienį Seime žurnalistams sakė R. Karbauskis.

Seimas antradienį svarsto vaiko teisių apsaugos sistemos pakeitimus, parengtus kilus rezonansui dėl vaikų paėmimo iš šeimos atvejo.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų variantas parengtas sujungus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei „valstiečių“ lyderio registruotus projektus.

Seimo pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną.