V. Pranckietis nevyks į A. Širinskienės komisijos posėdį
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko ne­ga­lin­tis tre­čia­die­nį da­ly­vau­ti ko­mi­si­jos dėl ne­tei­sė­tos įta­kos po­li­ti­kams po­sė­dy­je ir į klau­si­mus ža­da at­sa­ky­ti raš­tu.

„Aš ruošiuosi atsakinėti, bet ruošiuosi prisitaikęs laiką, nes tuo laiku ateina Azerbaidžano naujasis paskirtasis ambasadorius, ir tas susitikimas yra planuotas labai iš anksto“, – Žinių radijui trečiadienį sakė V. Pranckietis.

„Aš lauksiu klausimų raštu ir atsakysiu“, – pridūrė jis.

Seimo pirmininkas trečiadienį buvo kviečiamas dalyvauti „valstietės“ Agnės Širinskienės vadovaujamos komisijos posėdyje, kur planuojama svarstyti klausimą dėl galimai daryto poveikio Vyriausios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariams.

Poveikiu VTEK „valstiečių“ lyderiai kaltina buvusį bendražygį Povilą Urbšį. Jų teigimu, buvęs Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas galėjo nurodyti VTEK nariams iš pareigų atleisti buvusį komisijos Prevencijos skyriaus vedėją Mindaugą Siaurį.

Šį klausimą į galimos politinės korupcijos tyrimą atliekančios laikinosios komisijos darbotvarkę įtraukę „valstiečiai“ yra paviešinę slapta įrašytą pokalbį tarp trijų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narių ir tuometinio komisijos Prevencijos skyriaus vedėjo M. Siaurio dėl pastarojo atleidimo iš darbo.

Įraše M. Siaurys raginamas savo noru išeiti iš darbo, sakoma, kad to nepadaręs bus atleidžiamas. Šį garso įrašą daugiau nei prieš metus jau buvo aprašęs dienraštis „Lietuvos rytas“.

Seimo pirmininkas V. Pranckietis trečiadienį sakė, kad jo kabinete vyko susitikimas, siekiant išsiaiškinti, kas turi vadovauti VTEK, tačiau apie M. Siaurį sako nekalbėjęs.

„Aš net nežinojau, kas jis toks. (...) Visada kas nors gali paminėti, berods, ten minima tik pareigybė. Paminėjus ką nors, jau iš karto tą žmogų įtraukia į kokį nors tyrimą. Manau, kad kai atsakysime į tuos klausimus, bus daugiau aiškumo ir tiems, kuriems dabar neaišku“, – sakė V. Pranckietis.

Seimas praėjusių metų rugsėjo pabaigoje sudarė komisiją aiškintis suinteresuotų asmenų ar jų grupių galbūt neteisėtą įtaką, poveikį rinkimų eigai, koalicijų formavimui, parlamentinių frakcijų, atskirų politikų darbui, partijų ir visuomeninių judėjimų veiklai bei finansavimui, teisėkūros procesams,valstybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų vadovų, valdymo ar priežiūros organų narių rinkimui, skyrimui.

Tačiau komisijai kol kas nesiseka iš esmės pradėti tyrimo, nes negauna informacijos iš specialiųjų tarnybų.

Savo išvadas tyrėjai turėtų pateikti iki šių metų gegužės 1 dienos. Tuo metu vyks prezidento, Europos Parlamento rinkimų kampanija.