Užsienio reikalų ministerijoje pagerbtas Holokausto aukų atminimas
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pir­ma­die­nį kar­tu su žy­dų bend­ruo­me­nės at­sto­vais mi­nė­jo Tarp­tau­ti­nę Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­ną.

„Pagerbdami Holokausto aukų atminimą, išreiškiame pasiryžimą prisidėti prie demokratinio pasaulio pastangų, kad tokia tragedija daugiau niekada nepasikartotų“, – ministerijos pranešime cituojamas užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius.

Jis pakvietė prisiminti ir Lietuvos žmones, nepabūgusius pasipriešinti ir atlikti savo pilietinę pareigą – gelbėti žmonių gyvybes Holokausto metu.

Apie tokius žmones sukurtą laidų ciklą „Pasaulio teisuoliai“ pristatė autorius ir prodiuseris Dominykas Kubilius.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės pavaduotojas profesorius Leonidas Melnikas, pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis, buvę Vilniaus ir Kauno žydų getų kaliniai, užsienio valstybių diplomatai, įvairių kultūros organizacijų nariai.

Renginio metu, dalyvaujant autorei, atidaryta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai dedikuota dailininkės Taibės Chait grafikos paroda „Kelionė“.

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena minėta sekmadienį. Šios dienos minėjimas siejamas su 1945-ųjų sausio 27-ąja, kai buvo išlaisvinti Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniai. Didžiausioje nacių koncentracijos ir naikinimo stovykloje nužudyta per 1,5 mln. žmonių, iš jų – per 1 mln. žydų.

Per Antrąjį pasaulinį karą naciai Lietuvoje, dažnai padedami lietuvių kolaborantų, išžudė per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų. Už žydų gelbėjimą Pasaulio teisuoliais yra pripažinti per 800 lietuvių.

Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 5 tūkst. žydų.