Užsienio reikalų ministerijoje – laiškai, raginantys nuimti Generolo Vėtros lentą
Penk­ta­die­nio po­pie­tę Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) dar­buo­to­jai ga­vo laiš­kus, ku­rie kvie­tė pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją „už ne­ati­dė­lio­ti­ną Jo­no No­rei­kos – Ge­ne­ro­lo Vė­tros nu­kė­li­mą nuo Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos pa­sta­to“. 

Laiškai į oficialius URM darbuotojų elektroninius paštus buvo išsiųsti kelios dienos po to, kai užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius paragino institucijas nukabinti karininko Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lentą Vilniaus centre, įvertinus jo kolaboravimą su nacių okupantais.

Tiesa, kad jis kalėjo konclageryje, kovojo už Lietuvą. Bet taip pat prieš akis turiu kopijas dokumentų, kurios liudija apie aiškų kolaboravimą su naciais, formuojant žydų getus ir nusavinant žydų turtą.

„Konkretūs asmenys, kurie dalyvavo nusikaltimuose, turi būti deramai įvertinti. Jei to nedarome, prisidedame prie propagandos mašinos, kuri nori apjuodinti visus,“ – tuomet sakė L. Linkevičius.

Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė informaciją apie laiškus patvirtino, tačiau teigė, kad tai neturi nieko bendro su L. Linkevičiaus išsakytais raginimais.

„Tai buvo darbuotojos pilietinė iniciatyva, kiekvienas žmogus turi teisę išreikšti savo nuomonę“, – LŽ teigė R. Jakilaitienė.

„Mes neturime padėti propagandistams. Turime principingai reaguoti, iškilus nenuginčijamiems faktams apie atskirų žmonių nederamą elgesį ar kolaboravimą su naciais. Jono Noreikos pavyzdys kaip tik toks ir yra. Jo gyvenimas buvo įvairus, tiesa, kad jis kalėjo konclageryje, kovojo už Lietuvą. Bet taip pat prieš akis turiu kopijas dokumentų, kurios liudija apie aiškų kolaboravimą su naciais, formuojant žydų getus ir nusavinant žydų turtą“, – trečiadienį BNS sakė L. Linkevičius.

Pirmadienį ryte peticiją už „Už neatidėliotiną Jono Noreikos – generolo Vėtros nelegalios atminimo lentos nukėlimą nuo Lietuvos mokslų akademijos pastato“ buvo pasirašę per 200 žmonių. Lietuvos žydų bendruomenė ne kartą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl J. Noreikos atminimo lentos nuėmimo, savivaldė lygi šiol nepriėmė konkrečių veiksmų. Pasak Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus, sprendimas negali būti priimtas skubotai, kadangi yra svarstomos kelios versijos.

„Skandalas. Vakar Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai tarnybiniu el. paštu buvo raginami pasirašyti peticiją, kuria siekiama pridengti skandalingą ministro Lino Linkevičiaus poziciją žeidžiančią Lietuvos laisvės kovotojų atminimą, t.y. viešą reikalavimą pašalinti nuo Lietuvos mokslų akademijos pastato J. Noreikos – generolo Vėtros atminimo lentelę. Ministro bandymas prisidengti Lietuvos diplomatais yra apgailėtinas bei negarbingas“, – taip laiškus URM darbuotojams įvertino buvęs užsienio reikalų ministras, dabartinis Seimo narys Audronius Ažubalis.