Užsienio ambasadoriams pristatyta Andriaus Kubiliaus kandidatūra į Europos Tarybos vadovus
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je re­zi­duo­jan­tiems už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­riams pri­sta­tė And­riaus Ku­bi­liaus kan­di­da­tū­rą va­do­vau­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bai.

Ministerija pranešė, kad L. Linkevičius pabrėžė konservatoriaus lyderystės ir valdymo įgūdžius, gebėjimus rasti kompromisus.

„Andrius Kubilius, du kartus ėjęs Lietuvos ministro pirmininko pareigas ypač sunkiais valstybei laikotarpiais, turi ne tik politinę patirtį, bet ir strateginį matymą, kuris reikalingas Europos Tarybai kovojant su šiandienos iššūkiais“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras.

Vadovauti Europos Tarybai taip pat siekia Belgijos užsienio reikalų ministras Didier Reyndersas, buvusi Graikijos užsienio reikalų ministrė Dora Bakoyannis ir Kroatijos užsienio reikalų ministrė Marija Pejčinovič Burič.

Lietuvos vyriausybė A. Kubiliaus kandidatūrą iškėlė gruodžio mėnesį.

Jį remia Europos dešiniuosius vienijanti Europos liaudies partija, tačiau A. Kubiliui gali būti sunku gauti balsus iš Rusijai palankiau nusiteikusių Europos Tarybos šalių.

Parlamentinė Asamblėja dėl kandidatų balsuos birželį.

Europos Taryba yra nesusijusi su Europos Sąjungos (ES) institucija, jai priklauso ir tokios šalys kaip Turkija ar Serbija. Jos veikloje daugiausia dėmesio skiriama žmogaus teisių situacijai.