Už melagingus parodymus Žilvinui Žvaguliui – bauda
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas at­li­kė­ją Žil­vi­ną Žva­gu­lį pri­pa­ži­no kal­tu dėl me­la­gin­gų par­ody­mų da­vi­mo Dar­bo par­ti­jos by­lo­je ir sky­rė jam 2,6 tūkst. eu­rų bau­dą, BNS in­for­ma­vo by­lą nag­ri­nė­ju­sio Kau­no apy­gar­dos teis­mo at­sto­vė Joa­na Dau­ba­rai­tė.

Ž. Žvagulis kaltintas, kad melagingai liudijo posėdyje apklausiamas Darbo partijos neoficialios buhalterijos byloje 2012 metų rugsėjo 7 dieną.

Bylos duomenimis, jis davė melagingus parodymus, jog koncertuodamas Darbo partijos renginiuose, pagal sutartį, kurią Darbo partijos vardu pasirašė „darbietė“ Vitalija Vonžutaitė, 2005–2006 metais jokio honoraro negaudavo, koncertavo tik už transporto išlaidas, šios siekė 400–500 litų.

Teisėsaugos duomenimis, už Ž. Žvagulio koncertus mokėta iš neoficialios partijos kasos. Darbo partijos būstinėje rastuose išlaidų orderiuose nurodyta, kad Ž. Žvaguliui už vieną koncertą mokėti 5 tūkst. litų (apie 1,4 tūkst. eurų).

Šių metų vasarį Vilniaus apylinkės teismas atlikėją išteisino, nusprendęs, Ž. Žvagulis buvo verčiamas duoti parodymus prieš save apie galbūt savo nusikalstamus veiksmus – galėjo duoti parodymus apie savo paties galbūt padarytą nusikalstamą veiką.