Ukraina remia Andriaus Kubiliaus kandidatūrą į Europos Tarybos vadovo postą
Ukrai­na pa­lai­ko bu­vu­sio Lie­tu­vos prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus kan­di­da­tū­rą į Eu­ro­pos Ta­ry­bos (ET) ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pos­tą, penk­ta­die­nį par­eiš­kė Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­kas And­ri­jus Par­ubi­jus.

„Jūsų sėkmė būti išrinktam į generalinio sekretoriaus postą būtų didelė sėkmė Ukrainai. Tai mums leistų informuoti daug mūsų partnerių europiečių apie tikruosius pavojus ir grėsmes, kylančius ir Rusijos imperijos“, – Kijeve susitikęs su A. Kubiliumi sakė A. Parubijus.

„Labai tikimės jūsų sėkmės per artėjančius rinkimus“, – pridūrė Ukrainos parlamento pirmininkas.

A. Parubijus pridūrė, kad jam buvo malonu sužinoti, jog A. Kubilius kandidatuota į Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pareigas.

Lietuvos vyriausybė A. Kubiliaus kandidatūrą iškėlė gruodžio mėnesį.

Jį remia Europos dešiniuosius vienijanti Europos liaudies partija, tačiau A. Kubiliui gali būti sunku gauti balsus iš Rusijai palankiau nusiteikusių Europos Tarybos šalių.

Vadovauti Europos Tarybai taip pat siekia Belgijos užsienio reikalų ministras Didier Reyndersas, buvusi Graikijos užsienio reikalų ministrė Dora Bakoyannis ir Kroatijos užsienio reikalų ministrė Marija Pejčinovič Burič.

Parlamentinė Asamblėja dėl kandidatų balsuos birželį.

Europos Taryba yra nesusijusi su Europos Sąjungos (ES) institucija, jai priklauso ir tokios šalys kaip Turkija ar Serbija. Jos veikloje daugiausia dėmesio skiriama žmogaus teisių situacijai.