Tyrimas: geriausia gyventi Vilniuje, Kaune ir Neringoje
Ge­riau­sias są­ly­gas gy­ven­to­jams už­ti­kri­na Vil­niaus, Kau­no, Ne­rin­gos, Klai­pė­dos mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, at­sklei­dė ty­ri­mas.

Vilniaus politikos analizės instituto sudarytame savivaldybių gerovės indekse vertinti penki rodikliai: socialinis ir fizinis saugumas, gyvybinga ekonomika, kokybiškas švietimas bei sveika demografija.

Kaip teigė sociologas Gintaras Šumskas, vertinant saugumą, atsižvelgta į nusikalstamumo situaciją, saugumą šeimose. Nemažą įtaką rezultatams vertinant savivaldybių rodiklius sudarė gydymo paslaugų – bendrosios praktikos, odontologų, slaugytojų – prieinamumas.

Anot G. Šumsko, platesnes socialines apsaugas užtikrina didžiosios savivaldybės – Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Fizinį saugumą, anot tyrimo, be Vilniaus, Kauno, Šiaulių miestų geriau užtikrina Vakarų Lietuvos savivaldybės.

„Pagal ekonomines galimybes Vilnius kol kas yra išskirtinis magnetas ir tas išskirtinumas šioje vietoje yra didžiausias“, – kalbėdamas apie ekonomikos gyvybingumą teigė G. Šumskas.

Anot jo, vertinant švietimą, lemiamą vaidmenį turėjo abitūros egzaminų rodikliai.