Tūkstančiai žmonių dalyvavo šventinėje Kovo 11-osios eisenoje
Tūks­tan­čiai žmo­nių pir­ma­die­nį Vil­niu­je da­ly­va­vo šven­ti­nė­je ei­se­no­je, Lie­tu­vai mi­nint Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną.

Trispalvėmis ir jos spalvų atributika pasipuošę žmonės vidurdienį stebėjo, kaip Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo buvo pakeltos Baltijos šalių vėliavos.

Salvėmis ceremoniją pagerbė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa.

Ceremonijos metu Lietuvą pasveikino virš susirinkusiųjų praskridę du NATO oro policijos misiją atliekantys Lenkijos naikintuvai.

Aikštėje priesaiką davė 150 šaulių, vėliau vedini Lietuvos kariuomenės orkestro žmonės žygiavo kasmetinėse eitynėse nuo Seimo link Katedros aikštės.

Renginyje taip pat plazdėjo istorinės Lietuvos, politinių partijų, įvairių organizacijų vėliavos.

Tuo metu Gedimino prospektu šauliai, skautai ir į šventę susirinkę šalies gyventojai nešė 400 metrų ilgio trispalvę.

Kai kuriems kovo 11-ąją atvykti į sostinės centrą tapo tradicija. Eitynėse dalyvaujanti Zurzų šeima džiaugiasi, kad jų vaikas išmoko Lietuvos vėliavos spalvas.

„Privalome ateiti už mūsų prosenelius ir senelius, kurie paaukojo sveikatą, gyvybes dėl Lietuvos. Tai mūsų visų šventė“, – teigė sporto srityje dirbantis 40-ties Mindaugas Zurza.

Vėliau jis su šeima žada susėsti šventinių pietų.

Iš Šiaulių atvykusi 75-erių Virginija Budginaitė stebėjosi žmonių gausa.

„Labai graži šventė ir kiekvienais metais vis solidesnė. Gražu, kad tiek daug žmonių ateina su vėliavomis“, – kalbėjo pensininkė.

„Pas mus su draugais nebūna Kovo 11-osios, kurios nepaminėtume“, – teigė ji.

Sveikina politikai

Ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje kalbėjęs pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis sakė, kad Kovo 11-oji yra priminimas, kaip Lietuva dar kartą istorijoje kėlėsi tartum iš numirusių.

„Griūna eilinė imperija, melagingai pasivadinusi mitologine Sovietų Sąjunga, nors jokia savanoriška sąjunga nė nekvepėjo. Įvyko. Žmonės norėjo gyventi kitaip. Radosi dvasioje laisva Antroji respublika – Kovo 11-osios Lietuva“, – teigė profesorius.

„Ligi dabar pasauliui teskamba mūsų žodis – Lietuva. Pasakėme Kovo 11-ąją ir toliau sakom: esame, būsime“, – kalbėjo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas.

Pasak prezidentės Dalios Grybauskaitės, Kovo 11-oji yra šventė, kur „visada girdime dainuojančią revoliuciją, įkvėptą atgimimo vilties“.

„Tai diena, kai jaučiame pasididžiavimą savo tauta ir Lietuva“, – teigė šalies vadovė.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pirmadienį paragino puoselėti laisvės ir nepriklausomybės geną ateities kartoms, o premjeras Saulius Skvernelis kvietė žmones dirbti „Tėvynės labui taip, kad kiekvienais metais stiprėtų mūsų ekonomika, gerėtų piliečių gyvenimas ir tvirtėtų mūsų ryšiai su sąjungininkais“.

Kaune iškilmingas minėjimas tradiciškai vyksta Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, Klaipėda švenčia Atgimimo aikštėje, miestuose koncertuos muzikos grupės.

Klaipėdos universitete bus atidengta atminimo lenta partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui.

Pavakary sostinėje tradicines eitynes taip pat surengs tautininkai. Šios eitynės kartais sulaukia kritikos dėl perdėto nacionalizmo.

1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba paskelbė atstatanti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Už tokį nutarimą balsavo 124, susilaikė šeši deputatai.