Trečią mėnesį daugėja grįžtančiųjų į Lietuvą
Tre­čią mė­ne­sį iš ei­lės Lie­tu­vo­je fik­suo­ja­ma tei­gia­ma mig­ra­ci­ja. Ba­lan­dį at­vy­ko 1029 žmo­nė­mis dau­giau ne­gu iš­vy­ko.

Statistikos departamento duomenimis, balandį atvyko 4061 asmuo, o išvyko 3032 žmonės.

Apie 58 proc. arba beveik du trečdalius atvykusiųjų sudarė grįžę Lietuvos piliečiai, daugumą išvykusiųjų taip pat sudarė Lietuvos piliečiai.

Teigiama migracija buvo fiksuojama ir vasario, ir kovo mėnesiais.

Lietuva dėl migracijos pernai neteko beveik 3,3 tūkst. gyventojų, o tai yra geriausias rodiklis nuo šalies įstojimo į Europos Sąjungą 2004-aisiais.