Tirs Lukiškių tardymo izoliatoriaus prižiūrėtojos informaciją
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius tei­gia, kad pla­tes­nė in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą spau­di­mą Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus par­ei­gū­nei bus pa­teik­ta bai­gus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

„Ikiteisminiam tyrimui pasibaigus bus paviešinta visa informacija, kad visuomenė sužinotų visą tiesą. Siekiant, kad ikiteisminis tyrimas nekeltų jokių abejonių dėl šališkumo, jis bus perduotas atlikti kitai ikiteisminio tyrimo institucijai“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime sako teisingumo ministras.

Kuriai konkrečiai institucijai bus perduotas šis tyrimas, anot Teisingumo ministerijos atstovų, kol kas nenuspręsta.

Teigiama, kad taip pat bus inicijuoti ir tarnybiniai patikrinimai, kuriuose dalyvaus Teisingumo ministerijos atstovai.

Portalas delfi.lt ketvirtadienį paskelbė, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo suimtųjų prižiūrėtoja Laura Kalinauskaitė teigia jaučianti spaudimą išeiti iš darbo, nes nesutiko užmegzti neformalių santykių su nuteistaisiais.

Spaudimo ji sako sulaukusi iš Gintaro Zaveckio, kuris po feisbuke transliuotų kalinių išgertuvių skandalo atsistatydino iš Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus viršininko pareigų.

E. Jankevičius sako, kad pareigūnė pasielgė atsakingai pranešusi Kalėjimų departamentui apie šias aplinkybes.

„Tačiau lieka neaišku, kodėl ši pareigūnė nusprendė paviešinti ikiteisminio tyrimo detales. Akivaizdu, kad jautrios informacijos atskleidimas visuomet neigiamai įtakoja ikiteisminio tyrimo sėkmę, kadangi galimi įtariamieji gali susitarti tarpusavyje ar sunaikinti įkalčius“, – teigia E. Jankevičius.

Todėl ministras sako negalintis komentuoti pradėto ikiteisminio tyrimo, nes tai draudžia daryti įstatymai.