TIESIOGIAI. Izraelio premjeras pagerbia Holokausto aukas
Iz­rae­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu pa­ger­bia Ho­lo­kaus­to au­kas prie Pa­ne­rių me­mo­ria­lo, Vil­niu­je.

...

.

.

...