Teismų finansavimas padidintas 7 milijonais
Ki­tą­met Lie­tu­vos teis­mų biu­dže­tas tu­rė­tų iš­aug­ti dau­giau nei 7 mln. eu­rų, ro­do šią sa­vai­tę Sei­mui pa­teik­tas 2019-ųjų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas.

Jame numatyta kitais metais teismams skirti daugiau nei 81 mln. eurų, jie bus skiriami psichologams vaikų apklausoms įdarbinti ir teismų tarnautojų algų kėlimui.

Šiemet teismų biudžetas siekia per 74 mln. eurų.

„Jau daugelį metų po ekonominės krizės taip ir neatsistatęs teismų sistemos finansavimas yra mažesnis nei minimaliai būtinas“, – BNS persiųstame komentare sakė Nacionalinės teismų administracijos direktorė Reda Molienė.

Pasak jos, teismų sistemoje vis didesne problema tampa kvalifikuoto personalo pritraukimas, kadangi atlyginimai čia yra nekonkurencingi.

R. Molienės teigimu, ypač didelė yra mažiausius atlyginimus gaunančių teismo posėdžių sekretorių kaita, nesulaukiama pretendentų į pareigas, todėl stringa teismų darbo organizavimas.

„Neretai teismo posėdžių sekretorių darbo užmokestis yra artimas minimaliam darbo užmokesčiui“, – sakė Nacionalinės teismų administracijos vadovė.

Ji tvirtino, kad papildomi ištekliai reikalingi ir atsirandant naujiems proceso reikalavimams ir aukštesniems proceso dalyvių, ypač pažeidžiamų grupių, teisių užtikrinimo standartams.

„Penkiuose apygardų teismuose jau keletą metų dirbo teismo psichologai, tačiau nuo šių metų jų poreikis išaugo – siekiant užtikrinti baudžiamojo proceso reikalavimus, kai nepilnamečių apklausos turi būti vykdomos tik dalyvaujant psichologui, psichologai yra įdarbinami ir apylinkių teismuose“, – kalbėjo R. Molienė.

Nacionalinės teismų administracijos biudžetas kitąmet turėtų augti maždaug 60 tūkst. iki 8,6 mln. eurų.