Teisme – Vyriausybės garso įrašo sunaikinimo klausimas
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas ket­vir­ta­die­nį pra­dės nag­ri­nė­ti žur­na­lis­tų skun­dą dėl Vy­riau­sy­bės at­si­sa­ky­mo pa­teik­ti Mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­si­ta­ri­mo gar­so įra­šą.

Žurnalistai į teismą kreipėsi, Vyriausybei atsisakius pateikti garso įrašą iš Vyriausybės spalio 3 dienos pasitarimo, kai svarstytos įstatymo pataisos dėl galimybės neatlygintinai naudotis registrų duomenimis.

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir kelių redakcijų žurnalistai prašo, kad teismas įpareigotų atkurti ir pateikti garso įrašą.

Vyriausybė teigia, kad garso įrašas buvo sunaikintas laikantis numatytos tvarkos, nes pasitarimai pagal tuo metu įprastą praktiką būdavo uždari, o garso įrašai daromi tik protokolams surašyti.