Teismas sugrąžino į NMA vadovo kėdę
Sau­sio mė­ne­sį iš va­do­vo par­ei­gų Na­cio­na­li­nė­je mo­kė­ji­mo agen­tū­ro­je (NMA) at­leis­tas Eri­kas Bė­ron­tas tu­ri bū­ti grą­žin­tas į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą skirs­tan­čią ins­ti­tu­ci­ją, nu­spren­dė teis­mas, o anks­čiau skelb­to nau­jo va­do­vo kon­kur­so re­zul­ta­tas bus anu­liuo­tas, sa­ko že­mės ūkio mi­nis­tro at­sto­vė.

„Jis (E. Bėrontas – BNS) rytoj (penktadienį – BNS) ateina pas ministrą, 8 val. suplanuotas susitikimas ir tada ministras teismo nustatyta tvarka pasielgs. (...) Vykdome teismo sprendimą, esame teisinė valstybė, teismas taip nusprendė, mes neturime kito pasirinkimo. Žmogus turi grįžti į darbą, mes jį grąžiname“, – BNS sakė ministro patarėja Vitalija Jankauskaitė.

Anot jos, anksčiau skelbtas NMA vadovo konkursas, kurį laimėjo direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas, yra anuliuojamas.

„Kadangi T. Orlickas buvo direktoriaus pavaduotojas, jis ir liks pavaduotoju, o dabartinis laikinasis įstaigos vadovas Vaidas Timinskas buvo departamento vadovu, tai jis grįš ten, kur dirbo anksčiau“, – sakė V. Jankauskaitė.

Su E. Bėrontu BNS kol kas nepavyko susisiekti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas trečiadienį patenkino E. Bėronto skundą ir nusprendė jį grąžinti į Europos Sąjungos (ES) paramą skirstančią NMA. Teismas taip pat įpareigojo E. Bėrontui sumokėti kompensaciją, kuri, pasak V. Jankauskaitės, siekia beveik 22,3 tūkst. eurų.

Tuometinis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sausį paskyrė E. Bėrontą vadovauti NMA antrai kadencijai, nors pastarasis buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas teisėsaugos tyrime dėl beveik 4 mln. eurų ES lėšų iššvaistymo.

B. Markausko sprendimas paskirti E. Bėrontą buvo sulaukęs šalies vadovų kritikos. Ministras vėliau aiškino gavęs papildomos informacijos apie E. Bėrontą ir sausio viduryje jį atleido.

Vėliau skelbtą NMA vadovo konkursą laimėjęs T. Orlickas į šias pareigas iki šiol nebuvo paskirtas.