Teismas: Seimo sprendimas tirti LRT veiklą prieštarauja Konstitucijai
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad per­nykš­tis Sei­mo spren­di­mas su­da­ry­ti ko­mi­si­ją na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo LRT veik­lai tir­ti prieš­ta­ra­vo Kons­ti­tu­ci­jai.

Anot teismo, sprendimas sudaryti tyrimo komisiją prieštaravo Konstitucijos straipsniui, ginančiam žodžio laisvę.

2018 metų pradžioje sudaryta Seimo komisija LRT finansinei ir ūkinei veiklai tirti konstatavo atskleidusi viešųjų pirkimų pažeidimų, padarytų dirbant ankstesniems visuomeninio transliuotojo vadovams.

Tuo pačiu ji pateikė rekomendacijas keisti LRT valdymo modelį – siūlyta steigti naują LRT valdybą, koreguoti tarybos narių skyrimo tvarką, trumpinti tarybos narių kadenciją nuo šešerių iki penkerių metų ir panašiai.

Pernai gruodį Seimas šių išvadų nepatvirtino. Opozicija sakė, kad valdantieji nori politizuoti ir užvaldyti nacionalinį transliuotoją.