Teismas panaikino VSAT baudą kompanijai „Ryanair“
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) ne­tu­rė­jo tei­sės skir­ti bau­dos Ai­ri­jos skry­džių bend­ro­vei „Rya­nair“, at­si­sa­kiu­siai iš Lie­tu­vos iš­ga­ben­ti Egip­to pi­lie­tę, at­vy­ku­sią su su­klas­to­ta Grai­ki­jos vi­za, nu­spren­dė teis­mas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) kovą panaikino 2018-ųjų spalį priimtą VSAT sprendimą skirti bendrovei 3 tūkst. eurų baudą, BNS pranešė teismo atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė.

„Už pareigos grąžinti užsienietį į užsienio valstybę nevykdymą Transporto veiklos pagrindų įstatyme nenumatyta galimybė skirti baudą, o tik galimybė reikalauti atlyginti lėšas, susijusias su užsieniečio buvimu pasienio kontrolės punkte ir sugrąžinimu į teisės aktuose numatytas valstybes. (...) Užsienio pilietė pati nusipirko bilietą išvykimui iš Lietuvos. Duomenų apie kitokias VSAT patirtas išlaidas byloje nepateikta“, – nurodė ji.

Įstatymas numato baudą, jei vežėjas neužtikrina, kad keleiviai turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvą.

„Ryanair“ teigimu, įmonės darbuotojai patikrino Egipto pilietės dokumentus, tačiau neturėjo galimybių nustatyti, kad viza yra suklastota.

Teismas sutiko su bendrovės argumentais. Anot S. Jacinevičienės-Baltaduonės, VSAT nutarė, kad „Ryanair“ darbuotojai neturėjo galimybių nustatyti, kad Egipto pilietės viza yra klastota ir įmonei atsakomybė už tai nekyla, o bauda buvo skirta ne dėl to, o už egiptietės neišgabenimą iš Lietuvos.