Teismas nagrinės Andriaus Tapino skundą
Žur­na­lis­tas, vi­suo­me­nės ak­ty­vis­tas And­rius Ta­pi­nas teis­mui aps­kun­dė Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mą ne­at­lik­ti ty­ri­mo dėl prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio apie jį iš­sa­ky­tų žo­džių.

Vilniaus apygardos administracinis teismas ketvirtadienį priėmė nagrinėti A. Tapino skundą, BNS informavo teismo atstovė Sigita Jacinevičienė – Baltaduonė.

A. Tapinas teismo prašo įpareigoti parlamentinę komisiją atlikti tyrimą pagal jo pateiktą skundą.

Teismo posėdžio data dar nepaskirta.

A. Tapinas skundus pateikė dėl S. Skvernelio Seime išsakytų teiginių. Premjeras parlamente kalbėjo, kad dėl savo vaidmens organizuojant mokytojų mitingą A. Tapinas tampa politiku, o nebe žurnalistu, o keliamu chaosu siekiama pakeisti valdžią.

A. Tapinas sako, kad S. Skvernelis galėjo pažeisti politiko elgesio principus ir prašo, kad Seimo komisija rekomenduotų premjerui viešai jo atsiprašyti.

Komentuodamas A. Tapino skundus, S. Skvernelio atstovas spaudai sakė, kad ministras pirmininkas „A. Tapino šou nedalyvaus“.