Teismas: migracijos departamento vadovė įvertinta netinkamai
Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vės Eve­li­nos Gu­dzins­kai­tės veik­la bu­vo ver­tin­ta ne­tin­ka­mai, nu­spren­dė teis­mas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiadienį tenkino E. Gudzinskaitės skundą ir panaikino kaip nepagrįstą ir neteisėtą vidaus reikalų ministro kovo 21 dieną priimtą įsakymą. Šiuo įsakymu jos, kaip įstaigos vadovės, veikla 2017 metais įvertinta nepatenkinamai ir panaikinta turėta trečia kvalifikacinė klasė. BNS pranešė teismo atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė.

Teismas padarė išvadą, kad E. Gudzinskaitės 2017 metų tarnybinės veiklos vertinimas buvo atliktas netinkamai.

Teismas konstatavo, kad tiesioginis vadovas pareiškėjai nesuformulavo užduočių, pažeidė procedūrinius terminus, nenustatė aiškių vertinimo rodiklių, nebuvo pokalbio, kurio metu turėjo būti aptarta tarnybinė veikla, pareiškėjos gebėjimai ir kvalifikacija, Vidaus reikalų ministro surašyta tarnybinio vertinimo komisijos išvada nėra grindžiama objektyviais duomenimis, todėl negali būti laikoma pagrįsta.

Vertinimo komisijoje nebuvo išsamiai vertinamas tiesioginio vadovo išvados pagrįstumas ir pareiškėjos pateikti paaiškinimai, todėl Komisijos išvadą, kurioje pateiktas siūlymas panaikinti turimą kvalifikacinę klasę, teismas pripažino nepagrįsta ir ministro įsakymą panaikino.

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.