Teismas leido Filharmonijai tęsti didžiosios salės remonto konkursą
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas ket­vir­ta­die­nį pa­nai­ki­no lai­ki­ną drau­di­mą Fil­har­mo­ni­jai pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su ran­go­vu. Tai pa­da­ry­ti rug­sė­jį užd­rau­dė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas – sta­ty­bų bend­ro­vės „HSC Bal­tic“ pra­šy­mu jis bu­vo su­stab­dęs kon­kur­so pro­ce­dū­ras.

Apeliacinis teismas įvertino, jog darbų apimtis yra didelė, liko mažiau nei vieneri metai, todėl kyla reali rizika Filharmonijos veiklai.

Vilniaus apygardos teismas lapkritį išnagrinėjo „HSC Baltic“ ieškinį iš esmės ir jį atmetė – bendrovė siekė panaikinti Filharmonijos sprendimą atmesti jos pasiūlymą konkurse. Šią nutartį dar galima skųsti.

Filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė anksčiau BNS teigė, jog sutartis su rangovu dar nepasirašyta, o be „HSC Baltic“, konkurse pasiūlymus taip pat pateikė bendrovės „Infes“ bei „Irdaiva“.

Konkursą filharmonija paskelbė liepą. Jo laimėtojas turės filharmonijos pastatuose sostinės Aušros Vartų g. 5 remontuoti didžiąją salę: jos grindis, vėdinimo, elektros sistemas, atnaujinti saugomas vertingas savybes. Filharmonijos didžiojoje salėje yra 680 vietų.