Teismas Jono Miliaus atleidimo bylą nagrinės iš naujo
Teis­mas at­nau­ji­na by­lą dėl bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo.

Lietuvos vyriausias administracinis teismas (LVAT) trečiadienį nusprendė atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

„Atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir kreiptis į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką su siūlymu sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją šios bylos nagrinėjimui“, – rašoma LVAT nutartyje.

Vilniaus apygardos administracinis teismas birželio pabaigoje atmetė J. Miliaus skundą ir paskelbė, kad jo atleidimas 2016-ųjų spalį buvo teisėtas, jokios procedūros nebuvo pažeistos.

J.Milius bylinėjasi su Vyriausybe ir Veterinarijos tarnyba dėl, jo manymu, neteisėto atleidimo. Buvęs įstaigos vadovas prašė panaikinti nutarimą, kuriuo jis atleistas iš pereigų, grąžinti jį į darbą ir sumokėti vidutinį atlyginimą už laiką, kurį jis bus atleistas. Nė vienas reikalavimas nebuvo patenkintas.

Konstitucinis Teismas (KT) kovą paskelbė, kad J. Miliaus atleidimas neprieštarauja Konstitucijai. Tačiau teismas nevertino, ar pagrįstai buvo nepritarta J. Miliaus veiklos ataskaitai. Pasak J. Miliaus advokatų, Vyriausybės nutarimas nepritarti jo veiklos ataskaitai tapo „formaliu pagrindu“ jį atleisti.

Teisėsauga J. Miliui yra pateikusi įtarimus piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu. Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria įtarimus, kad šaldytus maisto produktus gaminanti Kauno bendrovė „Judex“ per parlamentarą „tvarkietį“ Petrą Gražulį siekė paveikti Maisto ir veterinarijos tarnybą, jog ši neskirtų nuobaudų už pažeidimus. Ikiteisminis tyrimas dar vyksta.

Petras Gražuslis./ Romo Jurgaičio nuotrauka

J. Milius savo kaltę neigia.

Šiuo metu VMVT vadovauja Darius Remeika.