Teismas: Faina Kukliansky perrinkta teisėtai
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį nu­spren­dė, kad Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky per­nai ge­gu­žę per­rink­ta tei­sė­tai.

Išnagrinėjusi apeliacinį skundą, trijų teisėjų kolegija panaikino apylinkės teismo sprendimą, kuriuo jos išrinkimas buvo pripažintas neteisėtu.

Ginčas kilo, kai buvo nuspręsta, kad visos regioninės žydų bendruomenės renkant vadovą turės po vieną balsą. Iki tol balsų kvota skirstyta atsižvelgiant į konkrečios bendruomenės narių skaičių – pavyzdžiui, 500 narių vienijanti organizacija gaudavo penkis balsus, 2 tūkst. – 20 balsų.

Naująją tvarką apskundė Vilniaus žydų bendruomenė, kuri teigė, kad pažeisti jos interesai.

Ji laimėjo bylą apylinkės teisme, bet Vilniaus apygardos teismas antradienį nurodė, kad pagal įstatymus ir teismų praktiką kiekvienai bendruomenei po vieną balsą suteikta pagrįstai.

„Teismas (...) nusprendžia panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo gruodžio 21 dienos sprendimą ir priimti naują sprendimą – Vilniaus žydų bendruomenės ieškinį (...) atmesti“, – rašoma nutartyje.

Teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Gurevičius BNS sakė, kad svarsto šį sprendimą skųsti kasacine tvarka arba kurti alternatyvią Lietuvos žydų bendruomenę.

Lietuvos žydų bendruomenė pranešime spaudai nurodė, kad S. Gurevičius turėtų prisiimti „atsakomybę už žmonių supriešinimą, iššvaistytą laiką ir išteklius, bendruomenės skaldymą“.