Teismas atvertė bylą dėl V. Ivanovo neteisėto ginklo laikymo
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas ket­vir­ta­die­nį at­ver­tė by­lą, ku­rio­je bu­vęs pro­so­vie­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Je­dinst­vo“ ly­de­ris, Ru­si­jos pi­lie­tis Va­le­ri­jus Iva­no­vas kal­ti­na­mas dėl ne­tei­sė­to gink­lo lai­ky­mo.

Ši byla buvo atskirta nuo tyrimo dėl plataus masto šnipinėjimo, apie kurį paskelbta 2018-ųjų pabaigoje.

Prokuratūra teigia, kad praėjusių metų gruodį atliekant kratą V. Ivanovo namuose, policijos pareigūnai drabužių spintoje surado paslėptą šaunamąjį C kategorijos ginklą – revolverį. Vėliau ekspertai nustatė, kad šaunamasis ginklas nėra tvarkingas, tačiau vis tiek yra tinkamas šaudyti.

V. Ivanovas kaltę neigia ir sako, kad pas jį rastas ginklas tėra metalo laužas.

„Aš taip jį ir vadinsiu – tai ne ginklas, gal jis kažkada ir buvo revolveriu, bet ne dabar“, – teismui aiškino kaltinamasis.

Buvęs „Jedinstvo“ lyderis teigia, kad tyrime dėl šnipinėjimo, kurį atliekant buvo suimtas buvęs Socialistinio liaudies fronto pirmininkas Algirdas Paleckis, turi liudytojo statusą.