Teismai jau priėmė sprendimus dėl 9 įtariamųjų suėmimo
Va­sa­rio 21 d. 16.25 val. duo­me­ni­mis teis­mas lei­do su­im­ti 9 įta­ria­muo­sius Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl stam­baus mas­to ko­rup­ci­nių vei­kų. Tei­sė­jus V. Ka­žį, V. Ba­vė­ja­ną ir ad­vo­ka­tę G. Cim­bo­lie­nę leis­ta su­im­ti 10-ai die­nų, ad­vo­ka­tą A. Su­rblį – 14 die­nų, ad­vo­ka­tą D. Zag­rec­ką – 1 mė­ne­siui, dar tris įta­ria­muo­sius – dviems mė­ne­siams, vie­ną as­me­nį – 1 mė­ne­siui. Dėl ki­tų kar­do­mų­jų prie­mo­nių dar aš­tuo­niems įta­ria­mie­siems šiuo me­tu spren­di­mai nė­ra pri­im­ti, įta­ria­mie­ji šiuo me­tu te­bė­ra su­lai­ky­ti.

Iš viso prokurorai kreipėsi į teismą dėl leidimo taikyti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 18-ai įtariamųjų: vakar sulaikytiems teisėjams Egidijui Laužikui, Viktorui Kažiui, Valdimarui Bavėjanui, Konstantinui Gurinui, Henrichui Jaglinskiui, advokatams Drąsučiui Zagreckui, Giedrei Cimbolienei, Aivarui Surbliui, Mariui Navickui bei dar devyniems kitiems įtariamiesiems.

Vyriausiajai rinkimų komisijai šiandien patenkinus prokuratūros prašymą panaikinti Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir jo patarėjo Aivaro Kadziausko teisinę neliečiamybę, kurią jie turėjo kaip kandidatai savivaldybių rinkimuose, abiems asmenims šiandien pareikšti įtarimai prekyba poveikiu ir papirkimu veikiat organizuotoje grupėje. A. Kadziauskas šiuo metu yra sulaikytas. ​Druskininkų merui skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Vakar šių įtariamųjų gyvenamosiose patalpose buvo atliktos kratos.

Kaip jau buvo pranešta, vakar šiame ikiteisminiame tyrime buvo sulaikyti 8 skirtingų teismų teisėjai, 5 advokatai bei 13 kitų asmenų.

Sulaikytieji įtariami padarę apysunkius ir sunkius nusikaltimus bendrininkaujant ir veikiant organizuotose grupėse. Pavyzdžiui, vienas iš tiriamų epizodų yra apie įtariamą poveikį asmeniui, kad jis už piniginį atlygį prisiimtų kito asmens kaltę ir atliktų bausmę už neteisėtą disponavimą labai dideliu kokaino kiekiu. Taip pat įtariama, kad už įvairius palankius teisėjų sprendimus galimai buvo žadėti ir mokėti kyšiai, kurių sumos svyruoja nuo 1000 iki 100 000 Eur. Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis sutartų kyšių suma gali siekti 400 000 Eur.

Vakar įvairiose Lietuvos vietose taip pat buvo atliekama apie šimtą kratų ir kitų suplanuotų proceso veiksmų, kurių metų gautą reikšmingų tyrimui duomenų. Šiuose proceso veiksmuose dalyvavo daugiau nei šimtas STT, policijos pareigūnų, prokurorų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja, jį organizuoja ir kontroliuoja trijų specialiųjų Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento bei dviejų Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorų grupė.

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas taip pat priėmė nutarimą, kuriuo atnaujino pernai vasarą nutrauktą rezonansinį ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba, neteisėto informacijos apie privatų asmenų gyvenimą rinkimo ir rengimosi sunkiai sutrikdyti dviejų Klaipėdoje dirbančių pareigūnų sveikatą. Generalinio prokuroro pavaduotojas savo sprendimą motyvavo tuo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą, apie kurį buvo pranešta vakar, taip pat buvo gauti ir reikšmingi duomenys apie nutrauktame ikiteisminiame tyrime tirtas nusikalstamas veikas, kurie nebuvo žinomi ir nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka ištirti priimant sprendimą nutraukti šį ikiteisminį tyrimą. Atnaujinus šį ikiteisminį tyrimą, atsinaujino ir buvęs panaikintas įtariamųjų šiame tyrime statusas advokatui Aivarui Surbliui bei dar vienam asmeniui.