Teiginius apie politikų kišimąsi į tyrimus siūloma įvertinti Prokurorų etikos komisijai
Vie­šus tei­gi­nius apie ga­li­mą po­li­ti­kų ki­ši­mą­si į kai ku­riuos iki­teis­mi­nius ty­ri­mus siū­lo­ma aiš­kin­tis ir ver­tin­ti Pro­ku­ro­rų eti­kos ko­mi­si­jai. 

Tokį rekomendacinį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi prokuratūros kolegija, jai vadovauja generalinis prokuroras Evaldas Pašilis.

„Prokuratūros kolegija po išsamios diskusijos priėmė sprendimą rekomenduoti prokuratūros vadovybei kreiptis į Prokurorų etikos komisiją prašant komisiją ištirti ir įvertinti viešai išsakytus teiginius dėl neva vykstančio politikų kišimosi į ikiteisminius tyrimus, piktnaudžiavimo korupciniuose tyrimuose bei kitų publikacijose nurodytų atvejų“, – rašoma Generalinės prokuratūros pranešime.

Kolegijos nuomone, visos viešai paskelbtos abejonės, kurios sukėlė didelį atgarsį tiek visuomenėje, tiek prokuratūros bendruomenėje, turi būti išsklaidytos nešališku išsamiu tyrimu.

Taip pat pažymima, kad kolegijos narių atstovaujamuose padaliniuose anksčiau nebuvo gauta jokios informacijos apie žiniasklaidos publikacijose skelbiamą galimą politikų, kitų asmenų kišimąsi į bylų tyrimą ar neteisėtą persekiojimą.

„Kolegija konstatavo, kad yra pakankamai būdų ir kanalų, kuriais prokuroras ar kitas prokuratūros darbuotojas galėtų reaguoti, informuoti, jei patirtų kokį nors neteisėtą poveikį, darbuotojai žino, kaip saugiu jiems būdu pateikti informaciją ar kitus abejones keliančius duomenis“, – rašoma pranešime.

Be to, Generalinė prokuratūra nurodo paprašiusi Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Juliaus Rėksnio pateikti galimai jam žinomus faktus ir kitas konkrečias aplinkybes, apie kurias publikacijoje pateikiami teiginiai jo vardu.

Prokuroras J. Rėksnys pateikė savo atsakymą, jis su visa medžiaga taip pat bus perduotas vertinti Etikos komisijai.

„Kolegija taip pat išsamiai aptarė šiuo metu galiojančią vyriausiųjų prokurorų atrankų tvarką ir pripažino, kad tiek atrankų Komisijos sudarymo principai, kai į septynių narių komisiją deleguojami ir vienas profesinių sąjungų, ir trys visuomenės atstovai, tiek pagrindiniai atrankų vykdymo principai užtikrina jų skaidrumą ir tinkamiausių kandidatų skyrimą į pareigas“ , – pažymima pranešime.

Dienraštis „Lietuvos rytas“ pastarosiomis savaitėmis skelbė straipsnius ir prokurorų interviu apie keliamas abejotinas bylas, politinę įtaką ir generalinio prokuroro Evaldo Pašilio veiklą.

Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pareiškė neturinti jokios informacijos apie publikacijose skelbiamą galimą aukštų politikų kišimąsi į bylų tyrimą, neteisėtą persekiojimą ar poveikį tyrimams.

Prokuratūra taip pat anksčiau atkreipė dėmesį, kad „Lietuvos ryto“ publikacijoje buvo pateikti ir neteisingi, visuomenę klaidinantys duomenys.