Tautos išrinktiesiems pabodo trispalvė
Par­la­men­te ra­do­si ini­cia­ty­va keis­ti Sei­mo na­rio ženk­liu­ko tu­ri­nį ir for­mą. Du pir­mą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tys kon­ser­va­to­riai ma­no, kad be­veik tris de­šimt­me­čius eg­zis­tuo­jan­tis da­bar­ti­nis ženk­liu­kas pa­se­no mo­ra­liai. Il­ga­me­tę par­la­men­ti­nio dar­bo pa­tir­tį tu­rin­čių po­li­ti­kų nuo­mo­ne, for­ma­lūs po­ky­čiai po­žiū­rio į Sei­mą ne­pa­keis.

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai Gintarė Skaistė ir Andrius Kupčinskas antrąkart raštu kreipėsi į Seimo valdybą ir paragino svarstyti jų pateiktą siūlymą dėl Seimo nario ženkliuko keitimo. Konservatorių nuomone, dabartinis ženkliukas nepadeda identifikuoti parlamentaro, kaip Seimo nario.

Konservatorių nuomone, dabartinis ženkliukas nepadeda identifikuoti parlamentaro, kaip Seimo nario.

Tokiam teiginiui oponuojantys politikai įsitikinę, kad atpažinti Seimo narį rinkėjams padeda ne ženkliukas, o jo nuveikti darbai. Parlamento vadovai reikšti savo nuomonės šiuo klausimu neskuba, konservatorių raštą jie persiuntė Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai (LKVIAK).

Andrius Kupčinskas

Primena sovietinius laikus

Anot TS-LKD frakcijos atstovų, 2016–2020 metų Seimo kadencijos parlamentarų nacionalinės vėliavos formos ženkliukas nesikeitė nuo pat jo patvirtinimo. 2012 metais buvo sukurtas Seimo logotipas (autorius – žinomas heraldikos dailininkas Arvydas Každailis), kuriame atsispindi trys idėjos – odeono, nacionalinės vėliavos ir stilizuoto Vyčio.

„Tad dabartinis Seimo nario ženkliukas neatitinka Seimo logotipo ir nepadeda identifikuoti parlamentaro, kaip Seimo atstovo“, – teigė politikai. Kartu jie priminė, kad tarpukario Seimo narių ženkliukai buvo su Vyčio simboliu, o analogiški dabartiniam, vėliavos formos, – būdingi posovietinių šalių politikams. „Dabartinis ženkliukas ne šiaip labai panašus į LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputato ženkliuką, o yra identiškas pagal savo formą, tik pakeista vėliava“, – aiškino TS-LKD atstovai. Jie mano, kad naujais ženkliukais galėtų džiaugtis jau kitos kadencijos parlamentarai.

A. Kupčinskas „Lietuvos žinioms“ sakė, kad tokios iniciatyvos ėmėsi paskatintas kai kurių istorijos žinovų bei pačių rinkėjų. „Susitikimuose apie tai užsimenama, matyt, ta simbolika jau nėra toks nesvarbus dalykas. Jei žmonėms rūpi, gal ir mums vertėtų atkreipti į tai dėmesį“, – dėstė jis.

Poreikio keisti nemato

LKVIAK vicepirmininko socialdemokrato Juozo Oleko požiūriu, dabartiniai ženkleliai yra gražūs ir atitinka paskirtį. „Jei pradėsime kabinėtis prie formų, nežinia kur nueisime. Didžioji dalis nepriklausomos Lietuvos Seimo veikia sovietiniuose pastatuose. Ne viską reikia naikinti, kad pasijustum laisvas. Laisvę reikia jausti širdyje“, – įsitikinęs jis.

Anot šeštą kadenciją parlamente dirbančio socialdemokrato Algirdo Syso, jei Seimo narys gerai dirba, bus gerbiamas ir be ženklelio.

Ketvirtą kadenciją parlamente dirbanti Seimo pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė sakė, kad jai labai patinka dabartinis ženkliukas. „Didelė garbė prie širdies kasdien segėti dalelę valstybės vėliavos. O tai, kur yra pakrypusi vėliavos bangelė, tikrai nėra esminis dalykas. Rinkėjai Seimo narius atpažįsta ne pagal ženklelį, o iš darbų“, – teigė mananti parlamentarė.

Algirdas Sysas.

Kovo 11-osios akto signataras liberalas Eugenijus Gentvilas taip pat patenkintas dabartiniu ženkleliu. Jo akimis, naujoji iniciatyva yra ne kas kita, kaip tik noras įsiamžinti istorijoje. „Žinant Seimo reitingus gal kaip tik gerai, kad Seimo narių neatpažįsta?“ – šmaikštavo E. Gentvilas.

Anot šeštą kadenciją parlamente dirbančio socialdemokrato Algirdo Syso, jei Seimo narys gerai dirba, bus gerbiamas ir be ženklelio. „O jei ne, nepadės nei ženklelis, nei apsauga“, – pažymėjo jis. Politiko nuomone, tokie siūlymai atsiranda iš neturėjimo ką veikti.

Prieš kiekvieną naują kadenciją gaminamų ženklelių išvaizda beveik nesikeičia: parlamentarai į atlapus įsisega trispalvius vėliavos formos ženklus. Jie paprastai būdavo gaminami iš sidabro ir specialaus emalio, krašteliai padailinami aukso apvadais. Ženklelių gamyba atsieina apie 20 tūkst. eurų.