Tarnybos neskuba atsakyti, ar leis Seimo komisijai susipažinti su NSGK teikta medžiaga
Tar­ny­bų va­do­vai ne­sku­ba at­sa­ky­ti, ar nau­ją ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mą pra­dė­ju­siai „vals­tie­tės“ Ag­nės Ši­rins­kie­nės va­do­vau­ja­mai Sei­mo lai­ki­na­jai ko­mi­si­jai pa­teiks slap­tą me­džia­gą, su ku­ria su­si­pa­ži­no anks­tes­nį ty­ri­mą at­li­kęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK).

„Mes esame gavę paklausimą dėl medžiagos, kuri buvo pateikta NSGK. STT yra ikiteisminio tyrimo įstaiga ir kriminalinės žvalgybos subjektas, ir mums labai svarbu tikslas, kur mūsų informacija bus naudojama. Mano šiandien buvo tikslas čia sužinoti komisijos tikslus, kad mes galėtumėme sužinoti, ar informaciją, kuri buvo teikta vienam komitetui, pateikti šitam (tyrimui – BNS)“, – po apsilankymo komisijos posėdyje žurnalistams sakė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Žydrūnas Bartkus.

Jis taip pat teigė, kad vienas iš klausimų, aptartų su komisija, buvo Konstitucinio Teismo (KT) sprendimas opozicijos prašymu imtis aiškintis, ar komisijos sudarymas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.

„Buvo diskusija su komisija, kad KT priėmė nagrinėti prašymą, būtent klausimą dėl komisijos tikslų, ko gero, būtų geriau palaukti KT sprendimo, kad būtų aiškiai įvardintas tas tikslas, o tada mes labai aiškiai žinotumėme, ar turime pagrindą teikti informaciją, ar ne“, – pažymėjo STT vadovas.

Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Darius Jauniškis teigė, kad atsakymus naują galimos politinės korupcijos tyrimą atliekančiai Seimo laikinajai komisijai departamentas pateiks sulaukęs raštiškų klausimų.

„Klausimai (komisijai – BNS) yra suformuluoti Seimo nutarime, ten yra įvardinti klausimai, tiesiog diskutavome, kokia apimtimi ir ko prašys. Aš noriu priminti, kad pagal įstatymą visi klausimai turi būti užduoti raštu ir atsakymai turi būti duoti raštu“, – trečiadienį išėjęs iš komisijos posėdžio žurnalistams sakė D. Jauniškis.

Klausiamas, ar VSD privalo pateikti visą politikų prašomą medžiagą, D. Jauniškis pabrėžė, kad „visada valstybėje yra principas „būtina žinoti“. Atsakydamas į klausimą, ar pateiks ankstesnį politinės korupcijos tyrimą atlikusio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto gautą medžiagą, tvirtino, jog į šį klausimą atsakys politikai.

„Palikime politikams kalbėti, aš nelabai norėčiau komentuoti, tai yra uždaras posėdis, tegu jie (Seimo nariai – BNS) sprendžia, ką pasakyti“, – į klausimą, ar komisijai bus pateikta medžiaga ta apimtimi, kurią gavo NSGK, atsakė D. Jauniškis.

Komisijos vadovė A. Širinskienė teigė, kad tarnybos žadėjo pateikti prašomą medžiagą.

„Mes prašėme NSGK tyrimo apimtyje pateiktos informacijos, įskaitant ir tą, kuri nebuvo išviešinta (...) Sakė, kad pateiks medžiagą, terminų nekalbėjome, yra įprastiniai terminai teikimo“, – į klausimą, ar tarnybos pateiks NSGK turėtą medžiagą, atsakė A. Širinskienė.

Ji negalėjo pasakyti, kokios apimties tikisi medžiagos.

„Kai gausime, tikrai pasakysime, kokia apimtimi mes gavome“, – sakė komisijos vadovė.

Ankstesnį politinės korupcijos tyrimą atlikusio NSGK vadovas „valstietis“ Vytautas Bakas į tokį naujos komisijos norą sureagavo teigdamas, kaip taip „politinio keršto apsvaiginti politikai laužo jiems (žvalgybų tarnybų vadovams – BNS) rankas“.

„Komisija nori gauti slaptą informaciją, kurios buvo nuspręsta neišslaptinti siekiant apsaugoti specialiųjų tarnybų šaltinius, žvalgybos metodus arba tebesitęsiančius tyrimus. Dabar VSD, STT prašoma visa tai „supakuoti“ ir pateikti komisijos nariams, kurių kai kurių reputacija švelniai tariant kelia abejonių“, – feisbuke trečiadienį paskelbė V. Bakas.

„Štai teisiamos partijos lyderis galės susipažinti, kaip ir iš ko žvalgybos institucijos gavo informaciją apie „MG Baltic“ savininkų ryšius su jo paties politine partija. Arba verslus su Baltarusijos nomenklatūros atstovais vystantys veikėjai galės užklausti žvalgybų, kas įskundė „Rosatom“, kaip buvo atskleisti jo ryšiai su lobistais Lietuvoje, kas yra jo parankiniai“, – piktinosi V. Bakas.

Šioje komisijoje dirba politinės korupcijos byloje teisiamo Liberalų sąjūdžio vadovas Eugenijus Gentvilas bei socialdarbietis Artūras Skardžius, jo šeima turi sąsajų su energetikos verslu Baltarusijoje.

„Jei jau komisijos nariai nusprendė atlikti parlamentinę žvalgybų veiklos kontrolę, tai visi jos nariai ir jų reputacija neturi kelti abejonių. Dabar žmonės su purvinais batais ir neplautom rankom tiesiog nekaip atrodo žvalgybų šimtmečio šventės išvakarėse“, – paskelbė Seimo NSGK vadovas.

Seimo laikinosios komisijos vadovė A. Širinskienė po posėdžio teigė V. Bako pasisakymo nekomentuosianti.

„Aš tikrai pono V. Bako komentaro nekomentuosiu, nes niekada kolegų komentarų nekomentuoju, bet jūs žinote, kad tarnybos teikdamos informaciją įvertina subjektus, kuriems ji yra teikiama“, – sakė A. Širinskienė.

Seimas rugsėjo pabaigoje sudarė komisiją aiškintis suinteresuotų asmenų ar jų grupių galbūt neteisėtą įtaką, poveikį rinkimų eigai, koalicijų formavimui,parlamentinių frakcijų, atskirų politikų darbui, partijų ir visuomeninių judėjimų veiklai bei finansavimui, teisėkūros procesams,valstybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų vadovų, valdymo ar priežiūros organų narių rinkimui, skyrimui.

Taip pat siūloma pasidomėti, kokią informaciją teisėsaugos ir žvalgybos institucijos teikė kompetentingoms institucijoms, kaip į ją reaguota.

Bus tiriamas 2008–2016 metų laikotarpis. Savo išvadas tyrėjai turėtų pateikti iki kitų metų gegužės 1 dienos. Tuo metu vyks prezidento, Europos Parlamento rinkimų kampanija.

Naują tyrimą inicijavo valdančiųjų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Jo teigimu, praėjusią sesiją atliktas Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimas iš esmės dėl tų pačių dalykų parodė, kad tyrimą reikia tęsti.

Seimas birželio pradžioje patvirtino NSGK parlamentinio tyrimo išvadas. Jomis grėsme valstybės sąrangai ir nacionaliniam saugumui pripažintas neteisėtas Rusijos energetikos bendrovės „Rosatom“ ir lietuviško koncerno „MG Baltic“ veikimas.