Šventa vieta laisva nebūna
„Tai – ir bau­gi­nan­tis, ir ska­nus kąs­ne­lis“, – nu­si­juo­kia Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys Al­gir­das Sy­sas. Pa­klaus­tas, ar bus iš ko at­si­rink­ti kan­di­da­tą į „Sod­ros“ di­rek­to­riaus kė­dę, par­la­men­ta­ras ne­abe­jo­ja, jog no­rin­čių­jų ra­sis ne vie­nas ir ne du, ne­pai­sant net to, jog dar ne vi­si sen­jo­rai su­lau­kė vė­luo­jan­čių pen­si­jų, tad si­tua­ci­ja – vis dar karš­ta ir įtemp­ta.

Geriau iš vidaus nei iš šalies

„Šventa vieta tuščia niekada nebūna. Tikrai bus kandidatų. Kiek žinau, jau vyksta dokumentų pridavimas. Manau, gali dalyvauti ilgalaikiai „Sodros“ pavaduotojai. Mano galva, tai – racionaliausiais būdas išnaudoti tą potencialią, kuriam nereikia mokintis ir ruoštis. Jau teko dirbti ne su vienu „Sodros“ direktoriumi ir naujumas, atėjus vadovui iš šalies, nesuteikė „bonusų“ sistemai. Reikia pakankamai ilgai ją perprasti. Tai nėra autonominė ir individuali veikla, kur atėjau į bandelių kepimo cechą ir pasakiau, kad nuo šiol kepsime kitaip“, – sako A.Sysas

„Iš patirties sakau, kad geriausia, kai žmogus dirbo toje sistemoje anksčiau ir ją gerai išmano. Pašaliečiai visados įneša tik papildomų problemų“, – sako Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Algirdas Sysas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia ieškanti viziją turinčio, socialinį draudimą išmanančio ir tarnystės visuomenei svarbą suvokiančio naujo „Sodros“ vadovo.

Pageidaujama, jog kandidatas, kaip nurodoma ministerijos tinklalapyje, turėtų socialinių mokslų išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), ne mažesnę nei trejų metų vadovavimo patirtį, finansų ir strateginio planavimo patirties bei atitiktų reikalavimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Reikalingas tvirtas stuburas

„Gyvam organizmui, kuriame yra daug žmonių, o „Sodra“ be galo didelė, turinti antrą biudžetą pagal dydį, aišku, reikalingas vadovas ne vien gerai išmanantis sritį, bet ir suprantantis visus procesus, kurie gali turėti labai didelių pasekmių. Matote, kas vyksta... Ir šiandien turėjau skambutį, kad iki šiol dar kai kam neatneštos pensijos. Aišku, tai ne „Sodros“, bet ją pristatančiųjų problema. Bet kai yra milijonas pensininkų, kurie iš to gyvena, gali būti rimtos pasekmės. Todėl vadovo poste turėtų sėdėti žmogus, kuris išmano šią sritį, supranta kylančias grėsmes ir problemas“, – sako A.Sysas.

„Sodros“ vadovo kėdė atsilaisvino pernai, pasibaigus antrajai Mindaugo Sinkevičiaus kadencijai.

„Sodros“ vadovo kėdė atsilaisvino pernai, pasibaigus antrajai Mindaugo Sinkevičiaus kadencijai. 2010 metais jis laimėjo konkursą, o antrai kadencijai 2014-aisiais buvo paskirtas socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimantos Pabedinskienės įsakymu. Pernai lapkritį jis laimėjo Valstybės nekilnojamojo turto valdytojo Turto banko vadovo konkursą.

„Manau, kad paskutiniais metais vadovas stengėsi, ateidavo pasitarti. Per dvejus metus priėmėme labai keistų socialinio draudimo įstatymų, kai pradėjo močiutės ir senelės vaikus prižiūrėti, nors „draudiminis įvykis“ yra tėvelio, o ne senelio ar močiutės. Tai šiuo atveju direktorius galėjo būti griežtesnis ir sakyti, kad to daryti nereikėjo.

Vadovas turi ir stuburą turėti, ir nebijoti pasakyti, kad pasiūlymas yra nieko vertas ir net kenksmingas. Nesvarbu, kad jį siūlo labai garbingas Seimo narys“, – pridūrė parlamentaras.

P.S. Galutinis dokumentų pateikimo terminas – šių metų sausio 31 d. (imtinai).

Komentarai

Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė:

– Dirbu Socialinių reikalų komitete ir žinau, kiek yra atsakomybės socialinio draudimo fondo valdybai. Padaryta daug ir apie Mindaugą Sinkevičių, kuris anksčiau buvo „Sodros“ vadovas, galiu kalbėti tik labai gerai, nes mačiau daug pozityvių dalykų ir šios Vyriausybės padarytus darbus. Reikia įvardinti viena, kad „Sodra“ nebeturi skolos, kurią turėjo didžiulę – 3,7 milijardus. Dabar „Sodra“ tapo patikima ir, sakyčiau, saugi, kaupianti rezervą. Tad naujam vadovui jau yra padėtas labai rimtas stabilumo pamatas ir tiesiog dabar reikia dirbti nuosekliai toliau bei išmanyti šią sritį.

Vilniaus universiteto profesorius, Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas Boguslavas Gruževskis:

– Pagrindinis iššūkis, kalbant apie „Sodros“ sistemą ir vadovo atsakomybę, demografiniai pokyčiai, santykis tarp surenkamų pinigų ir jų perskirstymo žmonėms, išmokų suderinamumas. Tai bus labai didelė įtampa, kad tikrai užtikrintume stabilumą „Sodros“ biudžetui. Dabar reforma tikrai padidino valstybės biudžeto stabilumą, bet ateityje ta proporcija keisis, ypač pokyčiai arba įtampa gali padidėti, jei vėl aplankys ekonominiai svyravimai, krizė. Tada tikrai iššūkių bus daugiau. Bet realiai, man atrodo, kad kol kas iš šių metų perspektyvų pradžios artimiausius trejus penkerius metus ta sistema bus pakankamai stabili, reforma užtikrino tam tikrą „Sodros“ biudžeto stabilumą.