Svarbi informacija vykstantiems į Karaliaučių: kada geriau nekirsti sienos
Dėl Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je pla­nuo­ja­mų elek­tros tink­lų prie­žiū­ros dar­bų rug­sė­jo 10–19 die­no­mis skir­tin­gu me­tu lai­ki­nai ne­veiks pa­sie­nio punk­tai su Ru­si­ja.

Kaip informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba, visuose keturiuose pasienio punktuose skirtingomis dienomis nuo 10 iki 14 valandos bus stabdomas eismas.

Lietuvos ir Rusijos pasienyje veikiančiame Kybartų – Černyševskojė kontrolės punkte eismas dėl elektros tinklų priežiūros darbų bus stabdomas rugsėjo 10 dieną, rugsėjo 13-ąją minėtomis valandomis neveiks pasienio kontrolės punktas Ramoniškės – Pogranyčnyj.

Rugsėjo 14 dieną keturias valandas žmonių ir transporto priemonių patikrinimai nebus vykdomi Panemunės – Sovetsko kontrolės punkte, o rugsėjo 19 dieną – punkte Nida – Morskojė.

Karaliaučiaus srityje esančiuose punktuose tokie techniniai elektros tinklų ir linijų priežiūros darbai yra atliekami kasmet.