Sutriko Registrų centro dalies sistemų veikla
Ket­vir­ta­die­nį ry­te su­tri­ko Re­gis­trų cen­tro ad­mi­nis­truo­ja­mo Gy­ven­to­jų re­gis­tro da­lies sis­te­mų veik­la. Dėl su­tri­ki­mo ki­ti ša­lies re­gis­trai ir in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, įskai­tant elek­tro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mą e. svei­ka­ta, ne­ga­li gau­ti duo­me­nų apie gy­ven­to­jus iš Gy­ven­to­jų re­gis­tro.

Registrų centro atstovas spaudai Mindaugas Samkus BNS patvirtino, kad dėl šio sutrikimo taip pat neveikia ir dalis Juridinių asmenų registro bei Juridinių asmenų duomenų informacinės sistemos funkcijų.

Registrų centro specialistų žiniomis, sutrikimą galėjo lemti trečiadienį atlikti Vidaus reikalų ministerijos tinklo įrangos atnaujinimo darbai. Dedamos visos pastangos, kad Gyventojų registro sistemų sutrikimas būtų kuo greičiau pašalintas, teigiama Registrų centro pranešime.

Gyventojai Gyventojų registro paslaugomis gali naudotis įprastai ir be jokių trikdžių.

Registrų centro teigimu, sutvarkius problemą apie tai bus pranešta atskirai.