Suimti dar du teisėjai – H. Jaglinskis ir K. Gurinas
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą de­šim­čiai par­ų lei­do su­im­ti dar du tei­sė­jus – Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ją Hen­ri­chą Jag­lins­kį ir Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ją Kons­ta­ti­ną Gu­ri­ną.

Abu teisininkus į salę atlydėjo uniformuoti policijos pareigūnai.

59 metų Henrichas Jaglinskis teisėju dirba nuo 1987 metų.

Jis yra dirbęs Trakų, ir Vilniaus miesto apylinkės teismuose, 1993–1994 metais dirbo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

Nuo 1995 metų dirbo Vilniaus apygardos teisme.

Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Loreta Braždienė BNS yra sakiusi, kad H. Jaglinskis yra vienas labiausiai patyrusių civilinių bylų teisėjų, o įtartino teisėjo elgesio ji nepastebėjusi.

64 metų K. Gurinas Lietuvos apeliaciniame teisme pradėjo dirbti nuo jo įkūrimo 1995 metais, nagrinėjo civilines bylas.

Šiemet jis turėjo išeiti į pensiją

1976–1978 metais K. Gurinas dirbo vykdomajame komitete instruktoriumi, vėliau neilgai dirbo prokuratūroje, 1978–1982 metais Teisingumo ministerijoje ėjo vyr. konsultanto pareigas.

1982–1988 metais K. Gurinas pradėjo dirbti teisėju Vilniaus miesto Spalio rajone teisme, 1988–1994 metais buvo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju. Iš čia perėjo dirbti į Apeliacinį teismą.

Stambaus masto kyšininkavimą tiriantys prokurorai ketvirtadienį paprašė teismo leisti suimti penkis sulaikytus teisėjus. Prokurorų prašymai patenkinti iš dalies, teisėjus prašyta suimti mėnesiui, teismas skyrė dešimties parų terminus.

Be H. Jaglinskio ir K. Gurino dešimčiai parų suimti Aukščiausiojo Teismo teisėjas Egidijus Laužikas, Apeliacinio teismo teisėjai Viktoras Kažys, ir Valdimaras Bavėjanas.