Su A. Monkevičiaus kandidatūra griūva „valstiečių“ puoselėtas mitas
Spren­di­mas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru teik­ti anks­tes­nė­se vy­riau­sy­bė­se šias par­ei­gas jau ėju­sį Al­gir­dą Mon­ke­vi­čių pa­nei­gia „vals­tie­čių“ ku­ria­mą mi­tą, kad iki jų at­ėji­mo į val­džią es­mi­nės re­for­mos ne­bu­vo da­ro­mos, sa­ko pre­zi­den­tės Da­lios Gy­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Lin­gė.

„Tai savotiškai paneigia valdančiųjų tam tikrą mitą, kuris buvo kuriamas, kad per dvidešimt kelerius metus Lietuvoje nieko efektyvaus nebuvo daroma, nevyko būtinos reformos“, – antradienį interviu Žinių radijui sakė prezidentės patarėjas.

„Jei žmogus pasitelkiamas iš ankstesnių vyriausybių, tai yra ir pripažinimas, kad per buvusių valdžių laikotarpius tikrai buvo daroma kažkas gerai“, – pridūrė M. Lingė.

Premjeras Saulius Skvernelis šiuo metu Mykolo Romerio rektoriaus pareigas einančio A. Monkevičiaus kandidatūrą į švietimo, mokslo ir sporto ministrus pateikė praėjusią savaitę. Su juo antradienį planuoja susitikti prezidentė.

A. Monkevičius jau yra buvęs švietimo ir mokslo ministru trijose vyriausybėse: 11-oje premjero Rolando Pakso vadovautoje 2000–2001 metais, 12-oje Algirdo Brazausko vadovautoje 2001–2004 metais ir 14-oje Gedimino Kirkilo vadovautoje 2006–2008 metais.

2000–2008 metais dvi kadencijas buvo renkamas į Seimą ir jame dirbo Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcijoje.

Nuo 2010 metų jis penkerius metus buvo Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto dekanas, 2015 metais išrinktas šio universiteto rektoriumi.

Naujo švietimo, mokslo ir sporto ministro buvo ieškoma po to, kai premjeras gruodžio pradžioje atstatydino iki šiol šias pareigas ėjusią Jurgitą Petrauskienę. Tuomet pareigų taip pat neteko aplinkos ir kultūros ministrai.

J. Petrauskienė atstatydinta tuo metu, kai vyko mokytojų profesinės sąjungos streikas dėl etatinio darbo apmokėjimo.