STT už informaciją atsilygino šešiolikai pranešėjų
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) šie­met še­šio­li­kai as­me­nų at­si­ly­gi­no už su­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie ko­rup­ci­nius pa­žei­di­mus, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­jos ži­nios.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) vienam asmeniui sumokėjo 2 tūkst. eurų už suteiktą vertingą informaciją apie šešėlinę veiklą statybų sektoriuje.

Nuo sausio įsigaliojus pranešėjų apsaugos įstatymui, teisėsauga tikisi sulaukti dar daugiau pranešimų apie įstatymų pažeidimus valstybinėse institucijose ir privačiose įmonėse.