STT: Tiriamas galimas bandymas papirkti Lietuvos kariuomenės karininką
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos par­ei­gū­nai at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo ban­dy­mo pa­pirk­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­ką, sie­kiant, kad vie­nai pri­va­čiai bend­ro­vei bū­tų su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos lai­mė­ti tarp­tau­ti­nį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vie­šą­jį pir­ki­mą.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos informaciją, kad vienos privačios bendrovės vadovas bandė papirkti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų atstovą, kuriam pasiūlė didesnį nei 90 000 eurų kyšį už tai, kad vienai užsienio bendrovei būtų sudarytos išskirtinės sąlygos dalyvauti ir laimėti viešojo pirkimo konkursą.

Privačios bendrovės vadovui pareikšti įtarimai dėl papirkimo. Tyrimo duomenimis, įtariamasis galimai neteisėtais veiksmais siekė naudos vienai Latvijos bendrovei. Vakar įtariamasis buvo sulaikytas, jo namuose ir darbo vietoje atliktos kratos. Vakar taip pat atliktos kratos vienoje Latvijos bendrovėje.

Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas STT pareigūnams bendradarbiaujant su AOTD, taip pat su Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuro (KNAB) pareigūnais.

„Šis atvejis – tai dar vienas sektinas pavyzdys, kai pačios institucijos kuria antikorupcinę aplinką jų viduje, o nustačiusios konkretų korupcijos atvejį, nedelsiant apie tai praneša STT. Institucijoms nėra lengva pasiekti, kad apie konkretų bandymą papirkti informuotų kiekvienas darbuotojas, bet šis pavyzdys rodo, kad tai yra įmanoma ir būtų gerai, kad tokių atvejų Lietuvoje visose srityse tik daugėtų“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.