STT: buvusio Seimo nario Vito Matuzo žmona turės sumokėti beveik 8 tūkst. eurų baudą
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal ka­sa­ci­nius skun­dus, juos at­me­tė ir pa­li­ko ga­lio­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2016 m. ge­gu­žės 27 d. nuo­spren­dį. Šiuo nuo­spren­džiu bu­vu­sio Sei­mo na­rio žmo­na Da­nu­tė Ma­tu­zie­nė bu­vo pri­pa­žin­ta kal­ta dėl pa­si­kė­si­ni­mo at­lik­ti kre­di­ti­nį su­kčia­vi­mą, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Kadangi panevėžietė D. Matuzienė yra nuteista ir kitose baudžiamosiose bylose, jai subendrinus bausmes teks sumokėti beveik 8000 eurų baudą. Buvusi bendrovės buhalterė, Radviliškio gyventoja Vitalija Miceikienė pripažinta kalta dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, jai paskirta 760 eurų bauda (V. Miceikienė nuosprendžio neskundė). Teismas pripažino kaltu ir juridinį asmenį – „Žilvyčių kooperatinę bendrovę“ dėl pasikėsinimo atlikti kreditinį sukčiavimą, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo ir nusprendė šią bendrovę likviduoti, rašoma pranešime spaudai.

Ikiteisminį tyrimą šioje baudžiamojoje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai. Jie surinko duomenų, įrodančių, kad buvo suklastoti dokumentai ir pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, siekiant apgaule gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 198 623 eurų subsidiją (paramą) biokuro gamybos technologinei įrangai ir savivartei priekabai pirkti. Gauti subsidijos nepavyko, nes STT Panevėžio valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir pranešė Nacionalinei mokėjimo agentūrai apie padarytas nusikalstamas veikas.

Ši baudžiamoji byla buvo išskirta iš STT Panevėžio valdybos pareigūnų atlikto didelės apimties ikiteisminio tyrimo dėl neskaidrių biokuro pirkimų organizavimo. STT Panevėžio valdybos pareigūnai išsiaiškino, kad akcinėje bendrovėje „Panevėžio energija“ buvo neskaidriai vykdomi viešieji pirkimai, kurių vertė siekė apie 5 milijonus eurų. Pirkimai buvo suorganizuoti taip, kad juos laimėtų „Žilvyčių kooperatinė bendrovė“.

Šiaulių apygardos teismas, 2018 m. liepos 4 d. išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, konstatavo, kad nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupė, ir pripažino kaltais penkis fizinius ir vieną juridinį asmenį.

Teismas dėl bendrininkavimo, piktnaudžiavimo ir kyšininkavimo nuteisė buvusį Seimo narį Vitą Matuzą trejų metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme ir jos vykdymą atidėjo dvejiems metams.

V. Matuzui taip pat skirta didesnė nei 1 500 eurų bauda ir 376 eurų įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Buvusio Seimo nario sutuoktinė D. Matuzienė šioje baudžiamojoje byloje buvo pripažinta kalta dėl bendrininkavimo, piktnaudžiavimo. Jai skirtas 2 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimas, bausmės vykdymą atidedant dvejiems metams.

Šiuos ikiteisminius tyrimus kontroliavo ir jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.