STT antikorupciniu požiūriu vertins svarstomą VRK darbo reglamentą
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu įver­tins dis­ku­si­jas su­kė­lu­sį Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jas (VRK) dar­bo reg­la­men­to pro­jek­tą.

STT pranešė vertinimą atliksianti savo iniciatyva, „atsižvelgdama į viešojoje erdvėje esančią informaciją, kad VRK nariai nepritarė siūlymui kreiptis į STT“ antikorupcinės išvados.

Anot pranešimo, STT korupcijos prevencijos specialistai įvertins VRK darbo reglamento projekte numatomą naują darbo apmokėjimo tvarką ir, jei bus nustatyti teisinio reguliavimo trūkumai, pateiks siūlymus VRK dėl teisės akto tobulinimo.

„Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – tai galimybė užkirsti kelią siekiui pasinaudoti įstatymų spragomis. Institucijos įprastai atsižvelgia į STT korupcijos prevencijos specialistų pateiktus siūlymus, taip užtikrindamos didesnį teisinio reguliavimo skaidrumą“, – pranešime cituojamas STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupciniu vertinimu siekiama nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

STT pranešė pernai įvertinusi 317 teisės aktų ar jų projektų, iš jų – 236 (74 proc.) įvertinti tarnybos iniciatyva.

VRK praėjusią savaitę nusprendė kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), kad ši įvertintų naujai parengtą komisijos darbo reglamentą, tačiau nepritarė komisijos pirmininkės Lauros Matjošaitytės siūlymui kreiptis į STT. VRK vadovė tuomet sakė, jog pati kaip įstaigos vadovė kreipsis į STT dėl antikorupcinio vertinimo.

VRK narių parengtas naujas darbo reglamentas leistų nariams užsirašyti daugiau darbo valandų, būtų atsisakyta reikalavimo teikti ataskaitas dėl konkrečių padarytų darbų, o komisijos nariai savo darbo laiką patys pažymėtų darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, nurodydami trukmę valandomis. Tokiai tvarkai nepritaria komisijos pirmininkė L. Matjošaitytė, tvirtindama, kad ji neužtikrins skaidrumo.