Strasbūro teisme Henrikas Daktaras liko it musę kandęs
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas ket­vir­ta­die­nį at­me­tė Kau­no nu­si­kal­tė­lių va­dei­vos Hen­ri­ko Dak­ta­ro pra­šy­mą pri­teis­ti jam kom­pen­sa­ci­ją dėl pra­stų ka­li­ni­mo są­ly­gų Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me su­ėmi­mo me­tu.

Trys Strasbūro teismo teisėjai paskelbė, kad Lietuvos teismai jau atlygino nusikaltėliui žalą už tai, kad dalį laiko gyvenamasis plotas buvo mažiau nei trys kvadratiniai metrai ir buvo draudžiami ilgalaikiai pasimatymai su žmona.

„Pareiškėjo valstybės teismai nurodė jam skirti 4 000 eurų kompensaciją dėl netinkamų kalinimo sąlygų ir sutuoktinės vizitų stygiaus. Atsižvelgęs į jo teisių pažeidimo trukmę, teismas mano, kad ši kompensacija yra pakankama“, – rašoma teismo sprendime.

Šešiasdešimtmetis H. Daktaras atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Jis nuteistas už kelis nužudymus vadovaujant „daktarų“ nusikalstamam susivienijimui.

Vilniaus apygardos teismas gegužę nusprendė, kad H. Daktaras gali būti perkeltas iš Lukiškių kalėjimo į pataisos namus, kur yra švelnesnės bausmės atlikimo sąlygos.