Strasbūre – priimta svarbi Lietuvai rezoliucija dėl Astravo AE
Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė Asamb­lė­ja (ET­PA) par­agi­no Bal­ta­ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos re­gu­liuo­to­ją ne­su­teik­ti li­cen­ci­jos ša­lia Lie­tu­vos sta­to­mai As­tra­vo at­omi­nei elek­tri­nei (AE), kol ne­bus įgy­ven­din­tos stre­so tes­tų re­ko­men­da­ci­jos, ne­sus­tip­rin­tas elek­tri­nės seis­mi­nis at­spa­ru­mas.

ETPA ketvirtadienį Strasbūre balsavo už tokią rezoliuciją.

„Priimta su mūsų siūlymais originaliame tekste, su stipriu pareiškimu, kad kol neįvykdyti tarptautiniai reikalavimai, negalima išduoti licencijos. Raginamas baltarusių reguliatorius neišduoti. Tai mums buvo svarbiausia“, – BNS sakė ETPA posėdyje dalyvavęs Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys.

Pasak jo, per balsavimą 99 delegatai buvo už, 18 prieš, o 8 susilaikė.

Dokumente taip pat raginama užtikrinti apsaugą nuo sunkiojo komercinio lėktuvo katastrofos, kaip tai buvo padaryta to paties projekto reaktoriui Suomijoje, tobulinti kaimyninių bendruomenių ir šalių informavimo apie incidentus priemones, su Lietuva ir kitomis kaimynėmis pasirašyti susitarimus dėl ekstremalių situacijų valdymo.

V. Poderys išvakarėse BNS teigė, kad rezoliucijos „Branduolinė sauga ir saugumas Europoje“ patvirtinimas, nors ir neįpareigoja Baltarusijos, vis dėlto yra svarbi spaudimo Minskui priemonė.

Lietuva yra pagrindinė už 50 kilometrų nuo Vilniaus statomos Astravo AE jėgainės kritikė – jos teigimu, objektas statomas nesaugiai, nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų, tuo metu Minskas kaltinimus neigia.

Branduolinė jėgainė statoma vos už 23 kilometrų nuo Lietuvos. Joje bus įrengti du rusiško VVER projekto reaktoriai, kurių kiekvieno galia – 1200 megavatų (MW). Projektą finansuoja Rusijos vyriausybė, jį įgyvendina „Rosatom“.