Statistika: tarp rinkimų organizatorių dominuoja moterys
Mo­te­rys su­da­ro di­džią­ją da­lį sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rių, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) su­rink­ti sta­tis­ti­niai duo­me­nys.

Šiuose savivaldos rinkimuose savivaldybių rinkimų komisijose dirba 598 nariai – iš jų 468 arba 79,5 proc. sudaro moterys.

Apylinkių rinkimų komisijose tuo tarpu moterų dalis dar didesnė: beveik 11 tūkst. moterų iš visų 13 tūkst. komisijų narių arba 83,5 procentai.

Palyginti su praėjusiais savivaldybių tarybų rinkimais, moterų dalis šiek tiek padidėjo ir centrinėse savivaldybių, ir vietos apylinkių komisijose.

Per 2015 metais vykusius savivaldos rinkimus iš 539 savivaldybės rinkimų komisijos narių 75,9 proc. buvo moterys – vyrų komisijose šiemet sumažėjo 3,6 procento.

Apylinkių komisijose moterų buvo 81,6 proc. nuo visų rinkimų komisijų narių, tad šiemet moterų apylinkių komisijose dirba 1,9 proc. daugiau.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 3 dieną.